Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Діалектика взаємодії суспільства з навколишнім середовищем

Постійна суперечливість у системі «природа — суспільство — ви­робництво» нині переросла в гострий антагонізм, який може бути розв'язаний шляхом порушення цілісності системи і (або) повного знищення однієї чи всіх її складових. У даному випадку вже є певні оз­наки реальної небезпеки розв'язання цього антагонізму саме шляхом повного або часткового зникнення суспільства.

Сучасна ситуація у системі природокористування характеризується щонайменше трьома особливостями:

• кількісним розширенням енергоречовинного обміну між суспіль­ством і навколишнім середовищем;

• глобалізацією впливу людства на біосферу;

• постійно зростаючим негативним антропотехногенним наванта­женням на довкілля.

З іншого боку, природа протистоїть людині як своєрідна система зі своїми внутрішніми законами, екологічними взаємозв'язками та взаємо­залежи остями,,

Такі зміни своєю чергою спричиняють непередбачувані наслідки для людей. Отже, взаємодія суспільства і природи розгортається за принципом зворотного зв 'язку, зумовлюючи істотні зміни взаємодіючих сторін аж до якісного їх перетворення.

Разом із тим використання природних благ, обмін предметною діяльністю та енергоречовинними потоками між суспільством і навко­лишнім середовищем завжди підпорядковуються економічним потре­бам та інтересам людей.

Таким чином, взаємодія людини з природою набирає суспільної форми, залучається до систе­ми виробничих відносин. Очевидно, що саме виробничі відносини як соціально-економічна форма розвитку продуктивних сил є тією суспіль­ною оболонкою, де, власне, й здійснюється техніко-технологічна взаємодія суспільства з природою — взаємодія, яка конституює поняття "природокористування ".

Взаємодію суспільства і навколишнього середовища слід розгляда­ти насамперед як систему ієрархічно підпорядкованих суперечностей.

Граничним ступенем антагоністичного руху суперечностей взаємовідносин суспільства і природи є екологічна криза.

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 282; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Виробництво прибавочного продукту - основа економічного і соціального прогресу суспільства
 2. Закриті системи, які обмінюються навколишнім середовищем тільки енергією.
 3. Інституціональна структура суспільства
 4. Історичні типи взаємовідносин людини і суспільства.
 5. Лекція 1. Неорелігії. Секуляризація і свободомислення в історії суспільства. Релігія і церква в системі державно-правових відносин.
 6. Лекція 1. Релігія як сфера духовної культури: визначення, структура, функції релігії та її роль у житті суспільства.
 7. Небезпеки урбанізованого суспільства
 8. Організація взаємодії сил під час проведення аварійно-рятувальних робіт.
 9. Особливості виховання на різних етапах розвитку первісного суспільства
 10. Сукупність матеріальних точок , пов'язаних між собою силами взаємодії , називається механічною системою .
 11. Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.