Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕСТ 19. Назвіть витрати платника податку, які зменшу­ють суму обчисленого податку на прибуток, що буде переказа­ний до бюджету

ТЕСТ 16. Назвіть надходження коштів, які не входять до складу валового доходу платника податку на прибуток.

а) дохід пвд реалізації придбаних цінних паперів;

б) дохід від надання фінансових послуг;

в) сума невикористаної частини коштів, що повертаються зі страхового резерву;

г) дохід від лізингових (орендних) операцій;

д) кошти, що надійшли у вигляді міжнародної технічної допомоги.

ТЕСТ 17. Назвіть витрати, що не входять до складу валових витрат платників податку на прибуток для обчислен­ня оподатковуваного прибутку:

а) кошти, добровільно переказані до державногобюджету;

б) сума безнадійної дебіторської заборгованості, стосовно якої минув термін позовної давності;

в) сума штрафів, сплачених за порушення господарських дого­ворів;

г) витрати на утримання приміщень житлового фонду підприємства;

д) відрахування до Державного пенсійного фонду;

є) сплата податку на рекламу.

ТЕСТ 18. Назвіть джерело сплати податку на прибуток:

а) собівартість продукції;

б) сума отриманого прибутку;

в) чистий прибуток;

г) виручка від реалізації продукції;

д) податковий кредит;

е) кошти резервного фонду підприємства.

а) сплачений податок на землю, ─ витрата, яка використовується для сіль­ськогосподарського виробництва;

б)витрати на придбання торгових патентів;

в) сплачений податок на дивіденди;

г) сплачений комунальнийподаток;

д) сплачені штрафи;

е) сплачені проценти за кредит.

ТЕСТ 20. Назвіть показники, яких достатньо для обчислен­ня суми податку па прибуток:

а) прибутокпідприємства;

б) чистий прибуток;

в) сума валових витрат;

г) сума нарахованихамортизаційних відрахувань;

д) скоригований валовий дохід;

е) визначена ставка податку на прибуток.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ТЕСТ 15. Чи входять до складу валових витрат під­приємства при обчисленні оподатковуваного прибутку суми виплаченої матеріальної допомоги? | ТЕСТ 23. Документальною перевіркою податкової деклара­ції збільшено прибуток, який підлягає оподатку-ванню. Які дії перевіряючого ?
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1107; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.