Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види економічного аналізу

У аналітичній практиці використовуються різноманітні види7 економічного аналізу залежно від строків проведення, об'єктів і суб'єктів, змісту аналітичних програм та інших ознак.

У табл. 1.1 наведено основні види аналізу відповідно до їх класифікаційних ознак.

Таблиця 1.1 – Типологія видів економічного аналізу

Класифікаційна ознака Вид економічного аналізу
За суб'єктами Внутрішній і зовнішній
За часом дослідження Попередній (перспективний, стратегічний), оперативний (ситуаційний), ретроспективний (наступний, історичний, "посмертний")
За просторовою ознакою Внутрішньогосподарський і міжгосподарський
За об'єктами управління Техніко-економічний, соціально-економічний, економіко-статистичний, економічно-екологічний, маркетинговий.
За методикою дослідження Порівняльний, діагностичний, факторний, маржинальний, комерційних ризиків, функціонально-вартісний тощо
За змістом Комплексний, локальний, тематичний
За повнотою охоплення об'єктів Суцільний і вибірковий
За рівнем автоматизації робіт Ручний, комп'ютеризований, автоматизований.

 

В окремих навчальних посібниках[1] розглядаються:

– види економічного аналізу: 1) управлінський аналіз; 2) фінансово-економічний аналіз; 3) функціонально-вартісний аналіз;

– напрями аналізу: 1) за часом проведення; 2) за періодичністю; 3) за змістом програми; 4) за методами вивчення об'єктів аналізу; 5) за користувачами.

Відмінними ознаками кожного виду аналізу є: цільова спрямованість, завдання, об'єкти дослідження, джерела інформації, методика проведення.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Принципи економічного аналізу | Внутрішній та зовнішній аналіз
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 472; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.