Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вимоги до інвестиційного проекту

 

Усі розрахунки в бізнес-плані необхідно робити в доларах США, застосовуючи офіційний курс НБУ на останню звітну дату.

ІП повинен містити певну інформацію, на підставі якої приймається рішення про надання кредиту ЄБРР.

1. Опис проекту та його концепція.

1.1. Цілі проекту. Сучасний стан проекту. Мета здійснення інвестицій: нове будівництво об'єкта; придбання об'єкта на стадії незавершеного будівництва для подальшого завершення; придбання готового до експлуатації об'єкта, що не потребує суттєвих додаткових інвестицій; придбання об'єкта, що експлуатується, з метою його розширення, модернізації, технічного переобладнання і впровадження більш прогресивних технологій; придбання технологій, обладнання та розміщення його на підготовлених площах; інші форми здійснення інвестицій (зазначити які).

1.2. Ступінь готовності (розробленість та стан) ІП. Наявність проектно-кошторисної документації, погодженої з органами державного нагляду.

1.3. Необхідний та загальний обсяг інвестицій для реалізації проекту: сума в національній валюті; сума в доларах СІНА за офіційним курсом НБУ.

1.4. Період здійснення інвестицій. Вказується строк інвестування від початку реалізації проекту до моменту внесення останньої частини інвестицій (згідно із запланованим графіком інвестицій).

1.6. Строк експлуатації об'єкта (до строку зміни або капітального ремонту основних фондів).

1.6. Показники ефективності. Середньорічна сума доходу та чистого прибутку. Строк окупності інвестицій: відношення загального обсягу інвестицій до середньорічної суми прибутку.

1.7. Державне й правове регулювання бізнесу (ліцензування, податкове і митне регулювання).

1.8. Заплановані в проекті види продуктів і послуг (обґрунтувати вибір основних видів продукції та послуг, що планується до випуску). Обґрунтувати прибуток підприємства протягом виконання проекту.

1.9. Графік здійснення проекту — календарний план. Обґрунтувати запланований обсяг виробництва у взаємозв'язку з виробничою потужністю встановленого обладнання.

2. Строк та умови кредиту. Призначення кредиту. Сума. Валюта платежів. Строк користування. Тривалість пільгового періоду (термін відстрочки сплати основної суми боргу). Ставка відсотка, прийнята для розрахунків (рекомендована відсоткова ставка — 14 % річних). Періодичність погашення основної суми боргу (рекомендована періодичність — 1 раз на місяць). Періодичність сплати відсотків (рекомендована періодичність — 1 раз на місяць). Графік погашення основної суми боргу та сплати відсотків.

3. Опис виробничої території, приміщень та інших основних засобів (обладнання), необхідних для здійснення проекту. Місцезнаходження виробничих приміщень, їх опис і технічна характеристика, якщо вони відрізняються від основних виробничих приміщень підприємства. Якщо проектом передбачається їх побудова, потрібно надати опис та характеристику згідно з проектно-кошторисною документацією. Площа та стан земельних ділянок. Забезпечення складськими приміщеннями, під'їзними шляхами, транспортними засобами для організації постачання та збуту. Інженерне забезпечення виробництва водою, електроенергією, газом, теплом, парою, іншими комунальними послугами (у табличній формі — річна потреба, запланований обсяг, джерела отримання).

4. Процес виробництва. Детальний опис технологічного процесу виробництва. Опис потреби та наявність кваліфікованої робочої сили. Забезпечення випуску продукції сировиною та матеріалами, комплектуючими. Вартість та якість сировини, що постачається. Калькуляція собівартості виготовлення одиниці продукції (надання послуги), детальні розрахунки кожної статті витрат. Класифікація виробничих витрат за проектом за головними статтями витрат. Розрахунок обсягів виробництва та продажу за роками реалізації проекту для кожного виду продукції (послуг) окремо (табл. 8.2, 8.3).

Таблиця 8.2.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Критерії кредитора до одержувача позики і його характеристика | Розрахунок вартості одиниці продукції
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 371; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.