Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Правове становище державного та комунального с/г підприємства

Незважаючи на приватизацію значної частки державного майна в АПК, на основі держаної та комунальної власності сьогодні функціонує значна кількість аграрних товаровиробників – переробні, сервісні підприємства, племінні господарства, кінні заводи, звірорадгоспи, шовкорадгоспи, сортовипробувальні станції, насіннєві дільниці, цукропереробні заводи, ефіроолійні підприємства тощо.

Особливість правосуб’єктності державних (комунальних) підприємств полягає у:

1) порядку та способах їх утворення. Утворюються вони за рішенням власника майна (держава, територіальна громада) в особі уповноважених органів. Такі підприємств відносяться до унітарних, оскільки мають одного засновника. Діють на підставі статуту, який затверджується власником.

2) у правовому режимі їх майна та землі. Майно, що перебуває на балансі таких підприємств, перебуває у державній або комунальній власності, а їм належить на підставі права господарського відання або оперативного управління. Тобто державні (комунальні) підприємства здійснюють правомочності володіння, користування та розпорядження майном, але з певними обмеженнями, встановленими законодавством та власником. Відчуження засобів виробництва, що є державною власністю, і закріплені за підприємством здійснюється на конкурсній основі (через біржі, аукціони) в порядку, визначеному ФДМ та за його згодою. Отримані кошти використовуються виключно на інвестиції. Обмеження щодо розпорядження майном комунального підприємства встановлюються відповідними органами місцевого самоврядування.

Оскільки діяльність державних (комунальних) підприємств пов’язана із безпосереднім використання земель с/г призначення, то такі з\д надаються їм відповідними державними адміністраціями або місцевими радами у постійне користування. Власником землі залишається або держава або територіальна громада.

3) у особливостях здійснення управління ними. Управління державними (комунальними) підприємствам здійснюється на основі поєднання правомочностей власника по господарському використанню свого майна та самоврядування трудового колективу. З метою здійснення безпосередніх управлінських функцій призначається керівник – директор підприємства на підставі укладеного із ним трудового контракту.

4) у відсутності інституту членства або участі. Трудові відносини у таких підприємствах регулюються законодавством про працю і засновані на трудовому договорі або контракті. Особи, що працюються у державних та комунальних с/г підприємствах за своїм правовим статусом є найманими працівниками. Вони не мають майнових прав на майно та з\д підприємства, оскільки останні є власністю держави (територіальної громади).

 

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 415; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.