Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Порядок реорганізації та ліквідації суб’єктів аграрного підприємництва

Загальні підстави припинення діяльності суб’єктів господарювання визначені ГК України (ст. 59-61), а у разі банкрутства – ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Особливі підстави і форм припинення діяльності с/г підприємств встановлені ЗУ “Про с/г кооперацію”, “Про ФГ”, “Про господарські товариства”.

Законодавство передбачає дві форми припинення діяльності підприємств: реорганізацію та ліквідацію.

Реорганізація – це таке припинення діяльності підприємства, при якому його права, обов’язки і майно переходять до інших діючих чи знов створених підприємств, які приймають на себе виконання функцій і завдань підприємства, що припинило свою діяльність. Тобто у разі реорганізації завжди наявним є правонаступник.

Існує 4 правових способів реорганізації підприємств – злиття, приєднання, поділ, перетворення. Їх визначення наведено у ст. 59 ГК України. Також ще називають виділення.

Ліквідація – це припинення діяльності, передбаченої установчими документами, припинення прав та обов’язків без правонаступництва.

Суб’єкт господарювання ліквідується:

- за рішенням власника

- у зв’язку із закінченням строку, на який він створювався, або досягнення мети його створення

- у разі визнання його банкрутом

- у разі скасування його державної реєстрації.

Ліквідація підприємства відбувається ЛК, яка утворюється власником або іншим органом, що прийняв рішення про ліквідацію. ЛК вміщує в друкованих органах (додаток до газети “Урядовий кур’єр” та/або офіційне друковане видання органу державної влади або органу місцевого самоврядування зі місцезнаходженням суб’єкта) повідомлення про його ліквідацію, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі. Строк для заяви претензій кредиторів не може бути менший ніж 2 місяці з дня оголошення про ліквідацію.

Також ЛК вживає заходи до стягнення дебіторської заборгованості, оцінює наявне майно підприємства та проводить розрахунки із кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику.

Претензії кредиторів задовольняються у порядку встановленому законом, зокрема, такий порядок встановлений ЗУ “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (претензії, забезпечені заставою, зобов’язання перед працівниками, заборгованість по податках та зборах, претензіях комерційних кредиторів тощо).

Підприємство вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Правосуб’єктність аграрних об’єднань | Причины и цели планируемых организационных изменений
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 326; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.