Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Функціонально-повні логічні базиси

Логічні базиси

ЛЕКЦІЯ 4

Набір логічних елементів з допомогою якого можна реалізувати будь-яку логічну функцію називають функціонально-повним логічним або універсальним базисом.

Найбільш відомим з цих базисів буде набір, який складається з логічних елементів НІ, І, АБО, а також констант 0 і 1. Нелегко знайти цифрову схему де б не використовувався цей базис. Цей базис називається булевим, тому що його вперше дослідив англійський вчений Буль.

Крім булевого базису, на практиці використовуються ще два універсальні базиси, один з яких складається з елементів - І, НІ, а другий - АБО, НІ. Перший з цих базисів відповідно до прізвищ вчених, які їх запропонували, називається базисом штрих Шефера, а другий – стрілка Пірса. Вони відповідно позначаються як і . Як бачимо, ці базиси мають в своєму складі два логічних елемента, тобто на один елемент менше, чим має булевий базис. Це значить, що булевий базис є надмірним, в той же час як два інші базиси за складом елементів є мінімальними. При цьому, вони залишаються універсальними. Якщо видалити з цих базисів хоча б один логічний елемент, то він перетвориться в неповний базис, з допомогою якого вже не можна буде реалізувати будь-яку логічну функцію, а відповідно і схему цифрового пристрою.

Нижче в таблиці істинності 1 для порівняння між собою наведена логіка функціонування елементів І, АБО, А|В, А↓В для трьох змінних. Аналогічно будуються таблиці істинності і для більшої кількості елементів.

Таблиця 1 – Логіка функціонування логічних

елементів І, АБО, А|В, А↓В

Вхід АБО І А|В А↓В
x 1 x 2 x 3
0 0 0        
0 0 1        
0 1 0        
0 1 1        
1 0 0        
1 0 1        
1 1 0        
1 1 1        
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Модель планируемых изменений | Реалізація логічних схем на основі елемента штрих Шефера
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 782; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.