Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Фізіологічні механізми емоційно-мотиваційних станів

У житті людини, особливо в її творчій діяльності, надзвичайно велике зна­чення мають емоції. Емоції є однією з форм відображення пережи­вання людини, її відношення до навколишнього світу, що має соці­альне значення. З іншого боку, емоційне переживання супроводжу­ється змінами у соматичній і вегетативній сферах.

У фізіологічних механізмах виникнення емоційних станів ще є багато невідомого, але дослідженнями останніх 10—15 років вста­новлено, які нервові структури беруть участь у формуванні різних емоційних станів. На основі клінічних спостережень і результатів досліджень, проведених на тваринах, встановлено, що особливу роль у їхній емоційно-мотивованій поведінці відіграють ретикуляр­на формація, лімбічна система і лобна та скронева зони кори вели­кого мозку. Клінічні спостереження показують, що ураження лоб­ної ділянки кори викликають емоційну тупість або активацію і прояв в основному нижчих емоцій і потягів. До емоційної апатії призводить також видалення скроневих ділянок кори. Це свідчить, що лобна і скронева ділянки кори півкуль великого мозку регулю­ють формування вищих, соціально важливих емоцій, в той час як деякі підкіркові нервові структури (гіпокамп, підзгір'я) беруть участь у формуванні таких нижчих емоцій, як лють, страх, агресія, та мотивацій (відчуття спраги, голоду, ситості).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Безумовні рефлекси | Утворення умовних рефлексів

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 353; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.