Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виробництво прибавочного продукту - основа економічного і соціального прогресу суспільства


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Виробництво прибавочної вартості К. Маркс визначив як основний економічний закон капіталізму і сформулював його в такий спосіб:

"Рушійним мотивом і визначеною метою капіталістичного процесу виробництва є можливо більше самозростання капіталу, тобто можливо більше виробництво прибавочної вартості, отже, можливо велика експлуатація робочої сили капіталістом" (К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч. т. 23, с. 342). Витягу прибавочної вартості, по Марксу, підлеглі в кінцевому рахунку всі економічні процеси капіталізму. Відчудження частини результатів праці працівника завжди мало місце. При рабовласництві і феодалізмі продукт праці теж поділявся на необхідний і прибавочний. Рабовласник не залишав рабам додаткового продукту (понад необхідний для підтримки його власного життя) для створення родини і відтворення життя. Кінцевий підсумок порушення природного протікання процесів виявився сумним. Найбагатші рабовласницькі цивілізації пішли в небуття, згасли.

Феодал спочатку привласнював безпосередньо працю кріпака. Але він виділив для нього ділянку землі і кілька вільних днів на тиждень. Кріпак тепер уже наповнює своєю працею три кошики: для хазяїна, для відтворення своєї робочої сили і третій кошик для родини, для своїх дітей. Відчуження продукту в докапіталістичних формаціях було засновано на особистій залежності працівника від свого пана. При капіталізмі прибавочний продукт прийняв форму прибавочної вартості, і її відчудження вже засноване на економічному примусі, тому що робітник при капіталізмі юридично вільний. Капіталізм вніс істотні зміни в майнові й особисті відносини людей. Тепер замість трьох кошиків працівник виявляється змушеним наповняти продуктами своєї праці чотири кошики: для себе і для родини (необхідний продукт); для обличчя чи групи облич, що надали йому роботу; і четвертий кошик для держави, що про нього "піклується" (прибавочний продукт). Робочий день робітника поділений на двох частин:

необхідний час, на протязі якого наповняються перші два кошики, і прибавочний час, протягом якого він працює на хазяїна-капіталіста і державу, " що відбиває і захищає інтереси цього капіталіста". Істотних розбіжностей між капіталізмом і соціалізмом тут немає. Виробництво і відчуження частини результатів праці працівника завжди мало місце і служило джерелом прогресу. По марксистській теорії, і при комунізмі буде відчужуватися частина продукту, створюваного робітником. Але по цій же теорії вважається, що при соціалізмі експлуатації не існує, оскільки кошики з прибавочним продуктом йдуть підприємству, колективним власником якого він є, і державі, у якого немає іншої мети, крім турботи про процвітання і благополуччя свого трудівника. Як бачимо, у цьому твердженні є багато штучного, спірного. Пора б визнати явище, зв'язане з виробництвом прибавочного продукту як загальну закономірність. У господарській практиці і при капіталізмі, і при соціалізмі термін "прибавочна вартість" не вживається. У побуті в будь-якім суспільстві затвердилися такі поняття, як "прибуток", "відсоток", "рента". Насправді все це є зовнішній прояв базового початку - прибавочного чи продукту прибавочної вартості. Але зовні усі форми прибутку виступають як результат руху авансованого капіталу, основних факторів виробництва, а не як відчужений продукт праці робітника. 

Питання для повторення:

1. Проведіть розходження між грошима як такими і грошима як капіталом.

2. Дайте аналіз двох форм руху товарів і грошей: Т - Г - Т и Г - Т - Г

3. Розкрийте визначення капіталу в марксистській і сучасній економічній теорії.

4. Чому сфера звертання не може бути джерелом прибутку? Наскільки правильно це твердження?

5. По якій ознаці поділяється капітал на основний і оборотний.

6. Розкрийте економічну природу прибутку.

7. Як розуміти, що експлуатація при капіталізмі носить схований характер?

8. Які форми приймає промисловий капітал у процесі свого кругообігу?

9. Що ви розумієте під кругообігом і оборотом капіталу?

10.Від чого залежить швидкість обороту капіталу і як вона впливає на норму

прибутку?

 

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Кругообіг і оборот капіталу | П/тип Позвоночные или Черепные Vertebrata seb Craniota

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 348; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Административное правонарушение как основание административной ответственности, его ограничение от преступления и дисциплинарного проступка.
 2. Азотистые т основания- производные пиримидина
 3. Аналитическая основа государственного регулирования кризисной ситуации
 4. Бухгалтерский баланс – основа бухгалтерской (финансовой) отчетности
 5. Бухгалтерский учет платежей, основанных на акциях
 6. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ- ЭТО СПЛОШНОЕ , НЕПРЕРЫВНОЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОЕ ОТРАЖЕНИЕХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ.
 7. Бюджетный кодекс – правовая основа бюджетной системы
 8. Бюджетный кодекс — правовая основа бюджетной системы
 9. В основании такой сделки сами по себе не могут повлечь ее недействительность,
 10. В связи с тем что проекты землеустройства носят комплекс­ный характер, их обоснование является довольно сложным делом.
 11. В. Основа личности социального работника
 12. Вес ли решения были правильными, научно обоснованными, но представляли собой па.пиашв: они не могли быть полностью pea ш-зованыбез ликвидации колхозно-совхозной системы.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.