Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз результатів використання робочого часу за результатами самофотографії


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Напрями аналізу робочого часу, самофотографії

1. Порівняння фактично зробленого і запланованого;

2. Підсумовування часу, витраченого на кожну проблему або вид роботи і порівняння обсягу витраченого часу з результатом, який досягнуто за цієї справою. Якщо на проблему (завдання, справу) витрачається більше часу, ніж бажано, слід визначити причину цього;

3. Розрахунок структури робочого часу видами діяльності (питома вага);

4. Аналіз рутинної праці;

5. аналіз витрати часу та годин перешкод (причини вимушених перерв та відволікань, їх частоту);

6. Порівняння службового навантаження з власним індивідуальним ритмом працездатності.

Самофотографiя робочого дня «Аналіз використання часу»

Таблиця 4.1.

Види діяльності Інтервал часу (з_до) Тривалість (хв.) А Б В Г Важливість Фіксованість Ініціативність Терміновість
Уточнення плану дня 8.45-9.00 т т т н важл. нефіксов власна нетер
Підготовка до наради 9.00-9.30 т н т т важл. нефіксов власна термін
Інші справи 9.30-10.15 т н т н важл. нефіксов власна нетер
…. ………………………… ……………… ………… …………. ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………
Зустріч з порушником трудової дисципліни 16.10-16.30 т т н т важл. фікс зов. нетер
………….. 16.30-18.00 т н н т неважл. нефіксов зов. нетер
I Підсумки І-го дня 8.30-19.30 åТрД 660 н н н н важ. 430 фікс 310 влас. 190 н/т 260
  у відсотках  
I …другий день,………                    
  Підсумки ІІ дня
  у відсотках
  …третій день……….
  Підсумки ІІІ дня
у відсотках
  У середньому за три дні
  у відсотках

Таблиця 4.2.Критерії оцінювання Зміст критеріїв Порядок розрахунку та висновки
1. Оцінка виконання Вами різних видів робіт за встановленими критеріями (стовпчики 5-8)
А – Чи була робота необхідною? Так / Ні Відбувається оцінка необхідності виконання окремих видів робіт å А ні / å ТрД х 100% Якщо виявиться, що більше ніж 10% Ваша діяльність була необов’язковою і мають місце проблеми з передорученням справ (делегуванням) і встановленням пріоритетів
Б – Чи були виправдані витрати часу? Так / Ні Відбувається зіставлення витрат часу на виконання завдання з досягнутим результатом å Б ні / å ТрД х 100% Якщо більш ніж 10% випадків витрати часу були надто великими, то це може бути наслідком недосконалих технічних навичок у роботі, недосконалої концентрації та самодисципліни тощо
В – Чи було доцільним виконання роботи? Так / Ні Оцінюється ступінь доцільності виконання окремих видів робіт å В ні / å ТрД х 100% Якщо більш ніж 10% випадків виконання було недоцільним, то вам необхідно приділити увагу плануванню, організації, самораціоналізації
Г – Чи було свідомо визначено відрізок часу (інтервал) для виконання роботи? Та / Ні Оцінюється процес планування поточної роботи з визначенням інтервалу часу для виконання окремих видів робіт å Г ні / å ТрД х 100% Якщо більш ніж 10% випадків момент виконання роботи було визначено спонтанно (без плану), це вказує на проблеми з плануванням робочого часу та підготовкою до роботи
2. розрахунок структури робочого часу за показниками: характер ініціативи, фіксованість у часі, важливість, терміновість (стовпчики 9-12) – результати враховуються в процесі планування
Важливість Оцінюється важливість та значущість поточних видів робіт å важливих справ / å ТрД х 100%
Фіксованість Оцінюється фіксованість, закріпленість в часі окремих видів робіт å фіксованих справ / å ТрД х 100%
Ініціативність Оцінюється, за цією ініціативою відбувалося виконання завдання, за власною чи зовнішньою å справ з власної ініціативи /å ТрД х 100%
Терміновість Оцінюється терміновість виконання окремих видів робіт å нетермінових справ / å ТрД х 100%
3. Аналіз втрат часу. Визначення факторів, які відволікали Вас від належного виконання робіт, та причин перешкод або непродуктивних втрат часу

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
АНАЛІЗ ВТРАТ ЧАСУ ТА ПЕРЕШКОД | План лекції. ТЕМА 5. Планування особистої роботи менеджера

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 620; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.