Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Моторне страхове бюро і його функції. Міжнародна система “ Зелена картка”
Кожна страхова організація, одержавши ліцензію на право займатися страхуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів повинна вступити до МТСБ України (Моторне транспортне страхове бюро України). МТСБУ є безприбутковим об’єднанням страховиків, основними задачами якого є:

виконання страхових зобов’язань у разі неплатоспроможності страховиків його членів;

здійснення виплат якщо засіб, що спричинить ДТП не застрахований або не встановлений;

здійснення виплат коли страховий випадок заподіяний викраденим транспортним засобом;

здійснення виплат по ДТП, які відбулися в разі передачі транспортного засобу працівникам міліції, медицини для виконання їх обов’язків;

здійснення виплат, якщо водій винуватець аварії загинув але не мав полісу цивільної відповідальності;

розробка пільгового страхування для окремих категорій автовласників.

здійснення виплат коли страховий випадок був спричинений власником транспортного засобу, який мав страхове свідоцтво “Зелена картка”.

Для забезпечення виконання зобов’язань членів МТСБУ перед страхувальниками і потерпілими при ньому створюються такі централізовані страхові резервні фонди:

1. фонд страхових гарантій, призначений для забезпечення платоспроможності МТСБУ під час взаєморозрахунків з уповноваженими організаціями інших країн у галузі страхування цивільно-правової відповідальності, з якими МТСБУ уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування та взаємне врегулювання питань стосовно відшкодування шкоди. Мінімальний розмір фонду страхових гарантій встановлюється на рівні встановленого Законом України «Про страхування» мінімального розміру статутного фонду страховика, що займається видами страхування іншими, ніж страхування життя;

2. фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах (фонд захисту потерпілих), призначений для здійснення розрахунків з потерпілими.

Джерелами формування централізованих страхових резервних фондів є:

- разові гарантійні внески страховиків у розмірі, визначеному цим Законом;- відрахування страховиків з премій обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності у розмірі, визначеному Координаційною радою МТСБУ;

- повернені МТСБУ в регресному порядку кошти за заподіяну у результаті дорожньо-транспортної пригоди шкоду;

- добровільні внески та пожертвування.

“Зелена Картка” - це міжнародна система страхування відповідальності автовласників. В 1998 році Україна приєдналася до цієї системи, завдяки впровадженню обов’язкового страхування власників транспортних засобів.

Завдання міжнародної системи є створення ефективного захисту потерпілих у ДТП за участю автовласників-нерезидентів країни, в якій трапилось така пригода. Така система мала запроваджувати механізм гарантованих виплат компенсацій потерпілим з вини автовласників інших країн. Це забезпечується виконанням певних умов країнами - членами системи “Зелена Картка”, а саме:

1. У цих країнах повинно здійснюватися обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

2. У кожній країні повинна бути єдина організація, що здійснює врегулювання збитків, заподіяних автовласниками цієї країни на території інших держав, та єдина організація, що врегульовує збитки автовласників - нерезидентів на території свого перебування;

3. Держава-член системи “Зелена Картка” не повинна чинити перешкод обміну вільно конвертованої валюти, що спрямовується на страхові виплати.

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 424; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.