Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Католицизм: особливості віровчення і культу

Католицизм (грец. - каtolikos - вселенський, всесвіт­ній) - це один з трьох основних напрямів християнства. Має ряд особливостей у віруванні, відправленні культу та організа­ції.

Сучасний католицизм поширений у країнах Європи, Пів­нічної та Південної Америки, а також Африки, Азії.

У питаннях віровчення католицизм має багато спільного з православ'ям:

а) Віра у 2 джерела віровчення («Священне письмо» і «Священний переказ»),

б) Віра у божественну Трійцю, рятівну силу церкви.

в) Віра у наявність безсмертної души, у потойбічне життя тощо.

Є загальні риси і в обрядності. Але водночас віровчення та культ католицизму мають деякі відмінності:

1) За поглядами католицьких богословів, Дух Святий іде не тільки від Бога-отця, а й від Бога-сина.

2) Поряд із раєм та пеклом католицизм визнає чистили­ще, де душа нібито знаходиться доти, поки її не відправляють до Раю. Тривалість її перебування у чистилищі залежить від молитов та пожертвувань родичів і друзів померлого.

У католицизмі більше ніж у православ'ї розвинуте шану­вання Богородиці.

Католики вірять, начебто Марія, на відміну від усіх інших святих, вознеслася на небо не лише душею, а й тілом. Вчення про Марію необхідно церкві для поширення свого впливу се­ред жінок.

Однією з головних відмінностей католицизму від інших напрямів у християнстві є вчення про верховенство Римського Папи (мається на увазі претензія бути керівником усіх христи­ян та догмат папської непогрішності у справах віри та моралі).

Католицькому духовенству всіх рангів заборонено одру­жуватися (целібат).

Головним богослужінням у католицькій церкві є меса (лі­тургія), яка до недавнього часу проводилася латинською мо­вою (до 1964 р.).

Для посилення впливу на маси тепер дозволено користу­ватися національними мовами, вводити у літургію національні мелодії.

Деякі відмінності є у формі проведення таїнств:

1) хрещення проводиться не зануренням немовляти у купель, а обливанням;

2) на відміну від православних, миряни причащаються тільки хлібом, випеченим з прісного тіста:3) миропомазання (конфірмація) здійснюється не над немовлям, а у 7-8-річному віці;

4) сповідь здійснюється перед особливою сповідальнею, де священик відгороджений від того, хто сповідується.

Очолює католицьку церкву Папа Римський, який діє за допомогою особливої системи установ (її називають «Римсь­кою Курією»). Усі ці установи {секретаріати, конгрегації, трибу­нали, комісії) є за своєю сутністю особливого роду міністерст­вами, які керують різними галузями церковного життя (монас­тирі, релігійна освіта, церковні кадри, контроль за обрядами тощо). Усі найважливіші центральні органи управління церк­вою очолюють вищі католицькі ієрархії - кардинали.

Папська Курія знаходиться у місті - державі Ватикані, світським главою (монархом) якого є Папа. Обирається Папа на Конклаві (зборах) кардиналів довічно. Він вважається віка­ріємХриста, вищим главою Вселенської церкви, західним пат­ріархом, примасом Італії, архієпископом Римської провінції, сувереном держави - міста Ватикан, розташованим у межах Риму.

Незважаючи на свої невеликі розміри (44 га), Ватикан має усі атрибути держави збройні сили, тюрму, грошові та поштові знаки, герб, прапор, гімн).

Ватикану підпорядковані численні позацерковні політичні католицькі організації: партії, профспілки, об'єднання молоді, жінок, студентів, вчителів та ін. В цілому державний секретарі­ат Ватикану керує 34 міжнародними політичними позацерков-ними об'єднаннями. Католицька церква розпоряджається ве­ликою кількістю газет та журналів, під її контролем і керівницт­вом діє широка мережа установ народної освіти.

На території України послідовники католицизму мешка­ють переважно у західних областях.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 2249; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.