Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мікросередовище функціонування підприємства


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Внутрішнє середовище (мікросередовище) підприємства, у якому приймаються конкретні рішення щодо ведення бізнесу, інтерпретується як універсальне незалежно від форми організації, в якій об’єднані всі функціональні середовища всередині виробничої системи.
Всередині підприємства середовище представлене функціональними областями, спільними для всіх типів фірм.
Мікросередовище підприємства інтерпретується як спектр функціональних структур; виробляє рішення щодо діяльності підприємства в умовах впливу на неї ззовні основних сил:

v постачальників;

v конкурентів;

v споживачів.


Внутрішнє середовище складається з різних компонентів. Незалежно від розміру підприємства, функціональні області є універсальними для всіх виробничих систем.
Розглянемо стисло їх призначення.
1. Кадрова функція забезпечує виробничою робочою силою та іншими людськими ресурсами. У ній згруповані управлінські дії, пов’язані з оплатою найманої робочої сили, добробутом і умовами наймання.
2. Фінанси і бухгалтерський облік. Ця функція має справу з грошовими аспектами бізнесу. Бухгалтерський облік включає збір, обробку та аналіз фінансових даних, а фінанси – управління засобами росту і витрат.
3. Забезпечення постачанням передбачає організацію процесу обслуговування виробничої системи всіма ресурсами, крім людських.
4. Розподіл продукції означає доведення товарів і послуг до споживачів.
5. Виробнича функція – це забезпечення процесу виготовлення товару (надання послуг), прийняття рішень у сфері технологій, календарного планування виробництва і запасів, контролю якості. Усі ці завдання стоять перед оперативно-виробничим управлінням.
6. Маркетинг – особливий вид діяльності, про який останнім часом прийнято говорити як про “серце” будь-якої організації. Він не повинен ототожнюватися із збутом чи торгівлею. Точніше цей вид діяльності можна було б визначити як вияв і задоволення споживачів. В орієнтованих на ринок виробничих організаціях маркетинг забезпечує інтеграцію усіх внутрішніх, функціональних структур для прийняття ринково-оперативних рішень.


3. Макросередовище функціонування підприємства

 

Макросередовище підприємства включає чинники, які прямо не впливають на функціонування підприємства, проте відбиваються на них.

Макросередовище підприємства складається із:

 

v соціального середовища;

v правового середовища;

v державного і політичного середовища;

v технологічного середовища;

v економічного середовища.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття і характеристика зовнішнього середовища підприємства | Державне і політичне середовище

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 369; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Акціонерні підприємства.
 2. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів. Оцінка забезпеченості підприємства та його підрозділів трудовими ресурсами, руху робочої сили
 3. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
 4. Аналіз структури та динаміки активів підприємства
 5. Аналіз структури та динаміки пасивів підприємства.
 6. Види та класифікація управлінської діяльності. Завдання менеджера в управлінні діяльністю підприємства, форми керівництва
 7. Визначення типу фінансової стійкості підприємства.
 8. Визначення фінансового результату діяльності підприємства
 9. Виробничі фонди підприємства: визначення, склад, поняття.
 10. Внесення інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства
 11. Вплив оборотності оборотних коштів на кінце­ві результати роботи підприємства
 12. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.