Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Арнамент. Арнамент – гэта мастацкае аздабленне


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Арнамент – гэта мастацкае аздабленне. Слова “арнамент” паходзіць ад лацінскага orno, што значыць аздабляю. Арнамент мае наступныя віды аздабленняў: 1) застаўкі – адмысловыя ўзоры (віньеткі), якія памяшчаюцца на ўсю шырыню аркуша перад пачаткам якога-небудзь буйнога раздзела; 2) ініцыялы (ад лацінскага слова initium – пачатак) – размаляваныя першыя літары раздзелаў тэксту; 3) канцоўкі – узоры ў канцы тэксту, якія ў параўнанні з застаўкамі маюць меншы памер і менш складаную канструкцыю; 4) аздабленні на палях. Для палеографа арнамент уяўляе цікавасць з пункту гледжання наяўнасці ў ім датавызначальных прыкмет. Адрозненне арнаменту адзін ад другога заключаюцца ў матывах, спосабах спалучэння матываў, характары рамы застаўкі і фарбах.

Рукапісны арнамент XI – XII стст. называецца старавізантыйскім (таксама старажытнарускім ці геаметрычным). У яго аснову быў пакладзены архітэктурны прынцып. Для застаўкі гэтага арнамента характэрна рама геаметрычнай формы (аркі, прамавугольнік, кругі, трохвугольнікі). Узоры, якія памяшчаліся ўнутры рамы, уяўлялі сабой спалучэнні матываў расліннага свету (галінкі, лісцікі, кветкі, сцеблі) з матывамі прасцейшай геаметрыі (трохвугольнікі, ромбікі, паўкружжы, кружкі). Са знешняга боку наверсе і па баках размяшчаліся выявы раслін і жывёл, якія былі выкананы рэалістычна. Абавязковым матывам ў застаўцы з’яўляецца візантыйская кветка, так званы “крын”, а таксама трылістнік.

Ініцыялы старавізантыйскага арнамента афармляліся па тым жа прынцыпе. Як і застаўкі, яны складаліся з матываў расліннага свету, якія спалучаліся з матывамі прасцейшай геаметрыі. Ініцыялы старавізантыйскага арнамента захоўвалі контур літары.

Пераважалі фарбы: белая, жоўтая, ружовая, блакітная, сіняя, зялёная. Выкарыстоўваліся золата, вельмі рэдка – срэбра.

Адзінаццаць ініцыяльных літар, якія выкананы ў старавізантыйскім стылі змешчаны ў найстаражытнейшым рукапісным помніку Беларусі – Тураўскім евангеллі XI ст., ад якога захавалася толькі 10 аркушаў. Гэта літары Р, О, В, якія размаляваны сінім, чырвоным і зялёным колерамі.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Графіка | Мініяцюра

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 692; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.