Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні форми організації внутрішньої торгівлі в Україні. Фінансова політика


Головним джерелом бюджетних доходів царської Росії в першій половині XIX ст. були оброчний і подушний податки з селян, шинкові і митні збори, податки з капіталів і торгових оборотів, незначні податкові збори з дворян. У 1839-1843 р.р. була проведена фінансова реформа з метою упорядкування грошового обігу, вдосконалення фінансових відносин.

Проте, у зв'язку зі зростанням державних і, особливо військових, витрат мирський уряд знов вдався до емісії нових кредитних білетів, які почали знецінюватися. У 1962 р. була зроблена спроба чергової грошової реформи, згідно якої дозволявся обмін кредитних квитків на золото і срібло, але вже наприкінці наступного року обмін був скасований.

Головними формами організації внутрішньої торгівлі в Україні в XIX ст. залишалися ярмаркова, базарна і постійна стаціонарна торгівля.

Торгові обороти ярмарок були різними: від декількох сот до декількох мільйонів карбованців.

Дрібні міські, містечкові і сільські ярмарки обслуговували порівняно невеликий район, переважно навколишні населені пункти. Торгівлю тут вели в основному місцевими товарами вроздріб. У цих ярмарках брало участь майже все місцеве населення. Постійною фігурою на дрібних ярмарках був торговец-скупник. Особливо потрібними ці ярмарки були в сільських місцевостях, де була слабко розвинена постійна торгівля, а збут сільськогосподарських продуктів, селянських промислових виробів не набув організованого характеру. Тривалість таких ярмарків обмежувалася одним-двома днями.

Великі міські ярмарки обслуговували господарсько-адміністративні регіони України, об'єднували їх в одне економічне ціле, а також втягували українські землі в систему всеросійського ринку, були важливими пунктами всеросійського обміну. На цих ярмарках широко практикували оптову торгівлю, в якій головна роль належала купцям і поміщикам. На великі міські ярмарки привозили товари майже зі всіх українських губерній, багатьох центральних губерній Росії, з Білорусі, Польщі, Прибалтики.

Змінювалися форми і методи торгівлі на ярмарках. Ширше застосовували оптову торгівлю за зразками, у формі аукціонів. Наприклад, на Київському контрактовому ярмарку продаж-купівлю здійснювали в основному у формі контрактів (договорів) на товари, які були на місцях виробництва (хліб, цукор, метал, вугілля і тому подібне).

Деякі оптові ярмарки скорочували об'єм товарообігу, а деякі, навпаки, з розбудовою залізничної мережі поширювали торгівлю та перетворювалися на міжрайонні і всеросійські торгові пункти.

На оптових ярмарках, в першу чергу, посилилася тенденція спеціалізації торгівлі. Серед порівняно великого асортименту (понад 40 найменувань) виділявся один або декілька видів товарів, які визначали специфіку того або іншого ярмарку.

Таким чином, господарський розвиток України в цей період визначався її колоніальним статусом і носив аграрно-індустріальний характер.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Економічна думка в Україні у другій половині ХІХ століття | Наукові погляди М. Туган-Барановського. Народництво

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 279; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.