Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Національне космічне право

Об’єктивна необхідність врегулювання правовідносин у новій сфері людської діяльності спочатку між державами і міжнародними організаціями призвела до започаткування міжнародного космічного права, а потім (що стосується правовідносин між іншими суб’єктами космічної діяльності) - до розвитку національних законодавств з питань космічної діяльності: сукупності національних законів та інших нормативних актів, що регулюють відносини суб’єктів національного права у зв’язку з дослідженням та використанням ними космічного простору.

На відміну від повітряного та морського права, правове регулювання в космічній сфері було започатковано не з прийняття державами національних правових актів (за виключенням Франції та США, де перші нормативні акти були прийняті задовго до підписання Договору про космос 1967 р.), а з розроблення норм міжнародно-правового характеру [5]. Природно, що це наклало суттєвий відбиток на становлення та розвиток національних законодавств з питань космічної діяльності.

Космічне право України знаходиться на стадії активного розвитку. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення космічної діяльності в Україні, співставлення його рівня з рівнем національного космічного права провідних держав світу дозволяє констатувати, що в Україні в результаті виконання двох перших Національних космічних програм утворено в загальних обрисах національне космічне право [33]. Це дозволяє, з однієї сторони, планувати вже протягом третьої Національної космічної програми завершення побудови національного космічного законодавства, а, з другої, планувати його системну гармонізацію з міжнародним космічним правом.

Космічне законодавство України на сьогодні складають:

Конституція України і біля двадцяти Законів України та Постанов Верховної Ради з питань космічної діяльності.

2. Більше тридцяти Указів Президента України з врегулювання різноманітних питань космічної діяльності в Україні.

3. Понад сорок Постанов Кабінету Міністрів України.

4. Кілька десятків галузевих і міжгалузевих нормативних актів з широкого кола питань правового регулювання космічної діяльності на теренах України.Деякі законодавчі акти побічно торкаються правового регулювання питань космічної діяльності. Крім цього, на підставі положень Закону України “Про міжнародні договори України” до національного космічного права треба віднести чотири з п’яти багатосторонніх міжнародних договорів з питань космічної діяльності, розроблених під егідою ООН і ратифікованих в різний час Україною, понад 30 міжнародних двосторонніх договорів України про співробітництво в космічній сфері з майже двадцятьма країнами світу.

 

Контрольні питання

1. Які основні етапи розвитку науки міжнародного космічного права?

2. В чому особливості сучасного міжнародного космічного права як галузі міжнародного публічного права?

3. Що є основними джерелами міжнародного космічного права?

4. Як доповнювалась множина суб'єктів міжнародного космічного права з розвитком практичної космонавтики?

5. В чому полягає об’єктивна необхідність розвитку національних космічних законодавств?

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 466; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.