Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Вузли верстата моделі 3724

Механізм вертикальних переміщень.У верстаті моделі 3724 передбачена тільки ручна періодична вертикальна подача шліфувальної бабки, що здійснюється маховичком Мх2 (мал. 65 ), причому величина подачі визначається візуально по лімбу Л.

Для обробки партії однакових деталей у верстаті є механізм упорів, що обмежує величину опускання шліфувальної бабки в процесі її вертикальної подачі відповідно до розміру шліфованих деталей по висоті. Механізм упорів має мікрометричний пристрій для компенсації зносу круга.

При роботі без механізму упорів широку шестерню 95 встановлюють, як показано на схемі, в середнє положення так, щоб упори У3 і У4 знаходилися в різних площинах і не могли зчепитися один з одним. Тоді ручна вертикальна подача шліфувальної бабки, що здійснюється маховичком Мх2 через вал IV, шестерні 38—95, вал //, конічну передачу 16—51 і вертикальний ходовий гвинт /// з кроком, рівним 8 мм, нічим не обмежується, і робочий припиняє подачу, коли досягне необхідної висоти.

При шліфуванні партії однакових деталей в цілях скорочення допоміжного часу на виміри робота ведеться по упорах. В цьому випадку широка шестерня 95 переміщається по валу // вліво з таким розрахунком, щоб упори У3 і У4 знаходилися в одній площині.

Упор У3 закріплений в маточині черв'ячного колеса 50, яке вільно встановлене на валу // і знаходиться в постійному зачепленні з однозахідним черв'яком. Останній так само, як і маховичок Мх1 закріплений на валу V. Обертанням маховичка Мх1 упор У3 встановлюється в необхідне положення, відповідне заданому розміру по висоті шліфованої деталі. Після цього маховичком Мх2 бабці шпінделя надається періодична вертикальна подача без проміжних замірів деталі до тих пір, поки упор У4 не дійде до упору У3.

Час від часу за допомогою маховичка Мх1 і мікрометричного лімбу упор У3 переміщають по ходу на невелику величину для компенсації зносу круга.

Швидкі вертикальні переміщення шліфувальної бабки здійснюються перемиканням широкої шестерні 95 у крайнє праве положення, при якому гвинт вертикальної подачі /// приводиться в обертання від допоміжного електродвигуна потужністю 1,9 КВт через шестерні 20—45, вал /, шестерні 18—95, вал // і конічні шестерні 16—51.Механізм поперечних переміщень. Ручне поперечне переміщення шліфувальної бабки здійснюється поворотом маховичка Мх3, який укріплений на валу VI і для зручності роботи винесений на передню стінку корпусу шліфувальної бабкиі.

Вал VI, на лівому кінці якого наглухо закріплений однозахідний черв'як, ексцентрично змонтовано у гільзі, та керується рукояткою Л3- Така конструкція забезпечує введення черв'яка в зачеплення з шестернею 32, на якій нарізані гвинтові зуби, або виведення його із зачеплення. Зсув осей черв'яка і гільзи складає більше половини висоти зубів шестерні 32.

При повороті рукоятки Р3 для включення черв'ячної передачі і обертанні маховичка Мх3 рух передається через черв'ячну передачу 1—32 на шестерню 66, укріпленій на валу VII, і далі рейковій шестерні 21, що знаходиться в постійному зачепленні з рейкою m = 2,5 мм, прикріпленої до корпусу шліфувальної бабки.

Механізм упорів. Механізм упорів розташовано в правій частині станини і призначено для настроювання необхідної величини ходу шліфувальної бабкиі у поперечному напрямку.

Механізм упорів складається із зубчатої гвинтової передачі 21—21, шестерень 41—72, зубчастого диску z із собачками 31 і 32, порожнистих валів XI та XII, що несуть на собі упори У1 і У2, рукояток Р1 і Р2 для настроювання механізму на необхідну довжину ходу шліфувальної бабки, ролика Р і системи важіля, що тисне на валик В.

При поперечному переміщенні шліфувальної бабки гідроприводом рейкова шестерня 21 починає обертатися, передаючи рух через проміжне зубчасте колесо 36, шестерню 40, змонтовану в корпусі шліфувальної бабки таким чином, що може переміщуватися з ним у вертикальному напрямку. Шестерня 40 знаходиться на ходовому валу VIII і при своєму обертанні приводить його в рух.

Від ходового валу VIII рух передається через гвинтові зубчасті колеса 21—21, вал IX і шестерні 41—72 валу X, на правому кінці якого жорстко закріплено зубчастий диск Z.

У зубці диска Z входять собачки 31 і 32, які при обертанні диска Z повертаються спільно з порожнистими валами XI і XII і упорами У1 і У2. Останні, впливаючи на ролик Р і систему (на схемі не показана) важіля, переміщають у вертикальному напрямку вгору або вниз валик В, який зміщує вліво або вправо золотник керування 33, забезпечуючи зміну напрямку подачі шліфувальної бабки.

Настроювання механізмів упорів на необхідну довжину поперечного переміщення шліфувальної бабки проводиться після виведення собачок 31 та 32 із зачеплення із зубчатим диском Z поворотами рукояток P1 і Р2. При цьому повертаються порожнисті вали XI і XII, і упори У1 і У2 розходяться

на необхідний кут.

 

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 217; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.