Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЛЕКЦЫЯ 8.Бібліятэкі ў эпоху Асветніцтва

Пытанні для самакантролю

1. Як называліся бібліятэкі ў Расіі, якія засноўваліся пры манастырах?

2. Назавіце буйнейшыя манастырскія бібліятэкі і які змест фондаў ім быў характэрны?

3. Роля царкоўнага справаводства ў дзейнасці манастырскіх і царкоўных бібліятэк?

4. Што вы ведаеце аб Патрыяршай бібліятэцы?

5. Назавіце вядомейшыя прыватныя кнігазборы?

6. Роля Сімяона Полацкага і яго кнігазбору ў Маскоўскай Русі?

7. Міф ці рэальнасць бібліятэка Івана Жахлівага?

8. Што такое бібліятэкі “царскіх прыказаў” і якія з іх вы ведаеце?

9. Калі ўзнікаюць першыя бібліятэкі вучэбнага характару?

10. Якія пераўтварэнні адбыліся ў галіне бібліятэчнай справы ў пачатку XVIII ст. і з чым гэта было звязана?

11. Калі была заснавана першая навуковая бібліятэка Расіі і хто прымаў удзел у яе арганізацыі і дзейнасці?

12. Якія спецыяльныя бібліятэкі адкрываюцца ў другой палове XVIII ст.?

13. Што вы ведаеце аб праектах адкрыцця публічных бібліятэк?

14. Калі афіцыйна было абвешчана аб заснаванні ў С.-Пецярбургу Імператарскай Публічнай бібліятэкі і які еўрапейскі кнігазбор склаў яе аснову?

15. Якое развіццё атрымала бібліятэказнаўчая думка ў Расіі ў XVIII ст.?

16. Які ўклад у развіццё кніжнай культуры Расіі ўнеслі вядомыя дзеячы XVII–XVIII стст., што былі па паходжанні з беларускіх земляў?

 

(другая палова ХVІІ – пачатак XІХ ст.)

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 418; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.