Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття та основні ознаки СГК
Для встановлення сутності поняття СГК треба визначитися із поняттям “кооператив”. Слід зазначити, що вперше поняття “кооператив” в законодавстві Росії було закріплено в Положенні про кооперативні товариства та їх спілки, що було прийнято Державною Думою 20.03.1917 р. Так, кооперативом визнавалося товариство, з перемінним складом та капіталом, що має своєю метою сприяння матеріальному та духовному благополуччю своїх членів завдяки спільній організації різного роду господарських операцій або праці своїх членів.

Зрозуміло, що за сучасних умов поняття “кооператив” є дещо іншим. Визначено воно і в статуті Міжнародного кооперативного альянсу 1966 р. На законодавчому ж рівні в ст. 1 ЗУ “Про кооперацію” від 10.07.2003 р. встановлено, що кооперативом є юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування.

Якщо ж перейти до визначення поняття “СГК”, то зрозуміло, що це є кооператив, який має специфічні риси. Більшість дослідників, говорячи про поняття СГК, називають такі його ознаки:

- використання земля в якості основного засобу виробництва;

- ведення с/г діяльності;

- перебування в сільській місцевості;

- задоволення потреб переважно сільського населення;

- особливості членських, внутрішніх правовідносин.

Не вдаючись до глибокого аналізу усіх цих ознак, слід сказати, що специфічною виступає ведення ним с/г діяльності, що відбувається із використання земля с/г призначення у якості основного засобу с/г виробництва. Усі інші ознаки не є суттєвими.

З аналізу норм ЗУ “Про стимулювання розвитку с\г-ва на період 2001-2004 рр.”, ЗУ “Про фіксований с/г податок” можна дійти висновку, що ведення с/г діяльності – це виробництво с/г продукції, її переробка та реалізація (збут) та (або) обслуговування с/г виробництва.

Отже, відповідно до ст. 1 ЗУ “Про с/г кооперацію” від 17.07.1997 р. сільськогосподарським кооперативом визнається юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, що є сільськогосподарськими товаровиробниками, на засадах добровільного членства та об'єднання майнових пайових внесків для спільної виробничої діяльності у сільському господарстві та обслуговування переважно членів кооперативу.

На підставі викладеного можна назвати такі ознаки СГК:

- добровільність об’єднання;

- членський характер об’єднання;

- рівноправність членів кооперативу;

- обов’язкова участь членів у діяльності кооперативу (трудова – у СГВК, у господарських операціях – в СГОК);

- пайовий характер майна кооперативу;

- основна мета діяльності – задоволення матеріальних та інших потреб членів;

- досягнення мети шляхом здійснення спільної господарської діяльності;

- ведення с/г діяльності.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 344; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.