Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Мы поможем в написании ваших работ!

Узагальнюючі, або сучасні моделі споживчої поведінки


Інтерес до узагальнених моделей споживчої поведінки - досить недавнє явище. За відносно короткий час (починаючи із середини 50-х років) різними дослідниками було розроблено досить велике їхнє число.

Моделі внесли найбільший вклад у розуміння динаміки поведінки споживача. Перші три з них (модель Ф. Нікосія (МН), модель Говарда – Шетта (МГШ) модель Енджела – Коллата – Блекуелла (МЕКБ)), описують процес ухвалення рішення про покупку, особливо те, як споживач здійснює вибір торгової марки. Четверта модель (модель Шетта (МШ) – модель сімейного прийняття рішення) присвячена опису процесу ухвалення рішення про покупку родиною. Особлива увага тут приділяється факторам, що впливають на ступінь і характер участі членів родини в рішенні про покупку. П'ята модель (Модель Беттмана (МБОІП) – модель обробки інформації споживачем) розкриває процес обробки інформації споживачем: когнітивні аспекти пошуку й аналізу інформації, використання інформації для ухвалення рішення про покупку. Шоста модель (модель Шета – Ньюмана – Гросс (МШНГ) - модель споживчих цінностей) акцентована на питаннях, чому споживач прийняв чи не прийняв рішення про покупку визначеного товару і марки.

Більш складні моделі, що описують поведінку споживача, були розроблені насамперед для того, щоб зібрати разом різні відомості про купівельну поведінку. Інші були створені для опису динаміки процесу ухвалення рішення про покупку споживачем і для забезпечення схеми для дослідників споживачів, що цікавляться тестуванням різних аспектів інших моделей. Зібрані разом, вони окреслюють основні напрямки майбутніх досліджень, покликаних розширити наше розуміння поведінки споживача.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Економіко-поведінкові моделі | ТИПОЛОГІЯ ШЛЮБУ

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 827; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.