Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Права і обов’язки адміністрації, що проводить екскурсію

Загальні положення.

Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України розроблені з метою збереження життя та здоров’я учнівської та студентської молоді під час проведення навчальним закладами, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, навчально-виховної роботи з туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти.

Туристські подорожі проводяться шляхом формування туристських груп у різноманітних організаційних формах: екскурсії, експедиції, походи.

Туристські групи учнівської та студентської молоді, які використовують для руху автомобільні дороги та вулиці, судноплавні водні шляхи, території заповідників, заказників, національних парків, прикордонну зону тощо, зобов’язані діяти у відповідності до вимог, що визначають порядок користування цими шляхами та пересування на зазначених територіях.

Адміністрація навчальних закладів, яка здійснює туристські подорожі приймає рішення про їх проведення самостійно, без погодження з органами державного управління освітою та несе відповідальність за підготовку, успішне проведення туристських подорожей, їх педагогічну доцільність та результативність.

У разі прийняття рішення про проведення туристської подорожі адміністрація навчального закладу зобов’язана:

1. Сприяти успішній роботі туристської групи з підготовки та проведенню подорожі, систематично контролювати хід її підготовки.

2. Видати наказ про проведення екскурсії, у якому визначити мету, район, термін проведення, призначити керівника туристської групи та його заступника, обумовити відповідальність керівника та його заступника за збереження життя і здоров’я учасників протягом усього часу подорожі, затвердити персональний склад учасників, маршрут та план проведення екскурсії.

3. Провести інструктаж керівника туристської групи та його заступника з питань охорони праці та техніки безпеки під час подорожі з дітьми з обов’язковою реєстрацією в журналі встановленого зразка.

4. Після завершення екскурсії заслухати повідомлення керівника туристської групи та його заступника на педагогічній раді.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Карпати | Вимоги до учасників, складу групи та керівників екскурсії

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 306; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.