Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Підведення підсумків екскурсії

Обов’язки та права учасника екскурсійної подорожі.

Учасник екскурсійної подорожі зобов’язаний:

- своєчасно виконувати розпорядження керівника групи та його заступника;

- своєчасно повідомляти керівника туристської групи або його заступника про погіршення стану здоров’я чи травму;

- виконувати правила пожежної безпеки, правила поведінки особистої та колективної безпеки, знати способи запобігання травматизму і надання долі карської допомоги;

- дбайливо ставитися до природи, пам’яток історії, культури, архітектури.

Учасник має право:

- брати участь у виборі і розробці маршруту;

- після подорожі брати участь у зборах групи з оцінки дій учасників подорож, у тому числі і своїх власних.

 

Після здійснення екскурсії керівник повинен підготувати звіт про подорож. Звіт може бути як усним, так і письмовим. Підсумки роботи оголошуються на педагогічній раді, краєзнавчій конференції, тематичному вечорі, тематичній зустрічах тощо. Пізнавальні факти, матеріали з екскурсій використовуються на уроках історії, географії, літератури, заняттях гуртків тощо. Матеріали оформлюються у вигляді фотовиставок, стінних газет, доповідей, відео презентацій тощо. Матеріали зберігаються в шкільних музеях, методичних кабінетах, краєзнавчих кабінетах.

 

6. Планування екскурсій в системі туристичної роботи в школі та позашкільному закладі.

Екскурсії плануються відповідно до навчально-виховної програми гуртка або класу. Пішохідні екскурсії здійснюються у будь-яку пору року в після урочний час або у вихідні.

Найсприятливіший час для планування і проведення екскурсій – канікули.

Під час планування екскурсій необхідно враховувати вік дітей та їх психологічну підготовку до сприйняття пізнавальних фактів під час екскурсії.

Місцеві екскурсії зі школярами не потребують згоди батьків, дальні або багатоденні екскурсії проводяться тільки за згодою батьків дітей, тому необхідно проводити батьківські збори гуртка або класу, на яких питання маршрутів екскурсій, їх планування, підготовка та проведення обговорюється з батьками.

План проведення екскурсій, підготовчі та звітні заходи повинні узгоджуватись з адміністрацією навчального закладу.

 

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Вимоги до учасників, складу групи та керівників екскурсії | Основы охраны труда
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 621; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.