Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Тема Промисловість

 

Промисловість – це основна й провідна галузь, що забезпечує потреби господарства в паливі, енергії, сировині, матеріалах, здійснює постійне технічне переозброєння всіх сфер і галузей економіки, а також задовольняє різні потреби населення.

Галузь промисловості – це сукупність підприємств, яка характеризується: єдністю економічного призначення вироблюваної продукції, однорідністю перероблюваної сировини й основних матеріалів, спільністю технологічного процесу й виробничо-технічної бази, професійним складом кадрів і специфічними умовами праці.

Для характеристики галузевої структури промисловості використовують різні показники: кількісні, структурні, виробничі зв’язки. Кількісні визначаються питомою вагою галузей у загальному обсязі вироблюваної продукції, загальною чисельністю працівників і вартістю основних виробничих фондів. Структурні зміни промисловості – це різниця питомої ваги галузей, темпи їх зміни.

За характером розвитку промисловості й тенденціями її розміщення вирізняють три групи країн. До І групи відносять економічно високорозвинуті країни (72-75% обсягів світової промисловості), до другої – країни, що розвиваються, до третьої – постсоціалістичні країни.

За характером виробництва і предметів праці промисловість буває добувна і обробна. Видобувна промисловість об’єднує галузі, зайняті видобуванням палива, сировини з надр Землі, вод, лісів. Вона включає видобуток палива, підприємства з видобутку і збагачення руд чорних і кольорових металів, лісозаготівлю, видобуток нерудних корисних копалин (солі, сірки, вапняку і тд.), вилов риби, китів, морських звірів, морепродуктів. Частка видобувних галузей в структурі промисловості світу становить близько 15,7%, в тому числі в розвинутих країнах – 8,8%, в країнах, що розвиваються – 46,8%.

Обробна промисловість – сукупність галузей промисловості, підприємства яких обробляють і переробляють сировину і матеріали. Вона включає харчову, текстильну, швейну, взуттєву, деревообробну, хімічну, металургію, целюлозно-паперову, машинобудування та ін. На неї припадає більше ¾ світової промислової продукції, в тому числі в розвинутих країнах – 83,8%, в країнах що розвиваються, 49,2%.

В Україні прийнята також наступна класифікація:

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема Оцінка природно-ресурсного потенціалу території | Тема Паливно-енергетичний комплекс
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 982; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.