Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття про машини
Машина – це механізм або поєднання механізмів, що здійснюють керовані рухи з метою вироблення роботи чи енергії.

Всі машини можуть бути поділені на дві групи: машини –двигуни і машини-знаряддя. У залежності від функції машини поділяють на засоби виробництва, предмети споживання, засоби оборони. Машини-двигуни перетворюють один вид енергії в інший. Машини знаряддя (робочі машини) впливають на предмет, проводять зміну форми, властивості та якості предмета праці. У свою чергу робочі машини поділяються на технологічні, що застосовуються у технологічних процесах (ливарні, зварювальні, металорізальні, деревообробні, сільськогосподарські тощо), транспортні (тепловози, трактори, автомобілі, літаки тощо), транспортувальні (крани, конвеєри, ескалатори тощо).

Кожна робоча машина має три основних механізми: руховий, передавальний і виконавчий.

Машинобудування забезпечує всі галузі господарства знаряддями праці і є основним споживачем металу, пластмас, а також використовує продукцію деревообробної, легкої, скляної і інших галузей промисловості. В машинобудуванні широко розвинуті спеціалізація і кооперування підприємств, що суттєво впливає на його розміщення.

Для всіх машинобудівельних виробництв (підприємств) характерна наявність заготівельних виробництв (отримання лиття, штамповок, окремих деталей і ін. складових), збиральних виробництв, де із отриманих деталей збирають готовий виріб допоміжних виробництв, які включають інструментальні, ремонтно-механічні, модельні, енергетичні, тарні, транспортні і інші цехи. Допоміжні цехи забезпечують нормальну роботу основних цехів, забезпечуючи їх інструментом, тарою, енергією тощо, своєчасний ремонт обладнання. Окремі цехи в складі підприємства можуть бути відсутні, якщо завод, кооперуючись з іншими підприємствами, отримує заготовки, тару тощо.

В залежності від кількості продукції, що виготовляється, всі виробництва поділяються на три види: одиничне, серійне і масове.

При одиничному виробництві виріб виготовляється у одному екземплярі.

Серійне виробництво має справу із виготовленням виробів партіями чи серіями, які однакові за розмірами і конструкцією.

Масовим виробництвом називають таке, в якому при великій кількості однакових виробів виробництво їх ведеться безперервно.

Машини і механізми складаються із з’єднаних поміж собою найпростіших складових частин – деталей (літак складається із більше 100 тис. деталей).

Деталі відрізняються за формою, розміром, матеріалом і призначенням. До кожної деталі ставляться вимоги надійності і довговічності.

За своїм призначенням деталі машин поділяються на корпусні, деталі для передачі руху і кріпильні. Перші – це рами, стійки, станини, коробки і ін., деталі другої групи – вали, осі, зубчасті колеса, шатуни тощо, кріпильні деталі – болти, гайки, шурупи тощо.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1207; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.