Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Задачи з статистики

Задача 1. Провести арифметичний контроль наявності основних фондів на кінець року (млн. грн.):

Наявність основних фондів на початок року Введено в дію нових основних фондів Отримано протягом року основних фондів від інших підприємств Вибуло протягом року основних фондів по старості та зносу Передано протягом року основних фондів іншим підприємствам Наявність основних фондів на кінець року
157,0 16,5 11,8 11,8 12,5 16,1

 

Задача 2. За допомогою арифметичного та логічного контролю перевірити дані у квартальній звітності торгового підприємства (тис. грн.):

№ п/п Назва товарних груп Залишок товарів на початок кварталу Надійшло товарів за квартал Інші витрати, що не належать до роздрібної торгівлі Роздрібний продаж та інші не документовані витрати (1+2-3-5) Залишок товарів на кінець кварталу
А            
  М’ясо          
  Масло          
  Цукор          
  Кондитерські вироби          
У цілому          

 

Задача 3. Провести арифметичний контроль даних щодо виконання плану випуску продукції, знайти і вказати на помилки:

Ділянка План, штук Фактично вироблено, штук Виконання плану, %
      90,1
      101,0
      101,0
      93,0
Усього     98,4

 

 

Задача 4. Провести арифметичний контроль даних сільськогосподарського підприємства за звітний рік:

Підприємство Посівна площа, га Валовий збір, ц Середня врожайність з 1 га, ц
      21,5
      31,5
      25,0
Усього     25,6

 

 

Задача 5. За допомогою логічного контролю встановити наявність поми­лок та можливість їх виправлення у переписному листі:

1. Прізвище, ім'я, по-батькові Ковтун Б.Н.
2. Стать чоловіча
3. Вік  
4. Національність українець
5. Сімейний стан одружений
6. Місце народження м. Херсон
7. Рідна мова російська
8. Освіта середня-спеціальна
9. Джерело способів існування стипендія
10. Місце роботи автопарк
11. Заняття за місцем роботи механік

 

 

Задача 6. Провести арифметичний контроль даних звіту акціонерних товариств:

Акціонерні товариства Розмір статутного фонду, млн. грн. Сума акціонерних внесків, млн. грн. Чисельність акціонерів, осіб Середній розмір внеску на одного акціонера, тис. грн.
        2880,0
        1544,1
  4 000 3 400   7,9
Усього       4432,0

 

 

Задача 7. За допомогою логічного контролю виявити помилки в записах відповідей переписного листа перепису населення і внести виправлення:

Прізвище, ім'я, по батькові Цвєтков Є.І.

Стать чоловіча

Вік 5 років

Сімейний стан перебуваю у шлюбі

Національність українець

Освіта вища

Джерела засобів існування стипендія

Прізвище, ім'я, по батькові Цвєткова Л.С.

Стать чоловіча

Вік 25 років

Сімейний стан перебуваю у шлюбі

Національність російська

Освіта вища

Джерела засобів існування стипендія

Прізвище, ім'я, по батькові Антонов М.В.

Стать чоловіча

Вік 46 років

Сімейний стан неодружений

Рідна мова українська

Національність українець

Освіта вища

Джерела засобів існування робота в установі

Місце роботи лікарня

Прізвище, ім'я, по батькові Антонова Т.С.

Стать чоловіча

Вік 6 років

Сімейний стан перебуваю у шлюбі

Рідна мова українська

Національність росіянка

Освіта середня спеціальна

Джерела засобів існування стипендія

Місце роботи дитячий сад, вихователь

 

 

Задача 7. Визначити, до якого виду групування (за кількістю ознак та за характером вирішуваних завдань) належать наведені в статистичних таблицях дані. Назвати підмет та присудок таблиць. Визначити вид таблиць за характером розробки її підмета та присудка:

а) розподіл населення України за економічною активністю у 2011 році (у віці 15-70 років):

Категорія населення Кількість осіб, тис.
Економічне активне населення 22056,9
Зайняті 20324,2
Безробітні 1732,7
Економічне неактивне населення 13559,7

 

б) розподіл населення України за економічною активністю та статтю у 2011 році (у віці 15-70 років):

Категорія населення Кількість осіб, тис.
усього у тому числі
жінки чоловіки
Економічно активне населення 22056,9 10589,8 11467,1
Зайняті 20324,2 10075,5 10248,7
Безробітні 1732,7 738,3 994,4
Економічно неактивне населення 13559,7 8147,5 5412,2

 

в) розподіл промислових підприємств за розміром основних фондів:

Групи підприємств за розміром основних фондів, тис. грн. Кількість підприємств Обсяг продукції, тис. грн. Чисельність зайнятих, осіб
усього у середньому на одне підприємство усього у середньому на одне підприємство
Дрібні          
Середні          
Великі          

 

Задача 8. Які з наведених нижче групувань є типологічними:
а) групування підприємств за формами власності;
б) групування населення за статтю;
в) розподіл комерційних банків на великі, середні та малі;
г) розподіл населення за ступенем бідності.

 

Задача 9. За результатами однієї сесії навести макет таблиці з комбінаційним групуванням студентів:

а) за формою навчання (за державним замовленням і на контрактній основі) та середнім балом;

б) за формою навчання і кількістю заборгованостей;

в) за кількістю пропусків занять та середнім балом.

Вказати вид групування, підмет, присудок та вид таблиці.

 

Задача 10. Спроектувати макети статистичних таблиць, які б характеризували розподіл:
1) населення за статтю;
2) студентів за формою навчання та середнім балом;
3) підприємств за формою власності та галузевою приналежністю;
4) банків за розміром статутного капіталу та структурою кредитно-інвестиційного портфеля.
Визначити підмет та присудок, а також вид таблиць.

 

 

Задача 11. Є такі дані щодо чисельності населення України: на початок 2011 року загальна чисельність наявного населення дорівнювала 45,8 млн. осіб, зокрема, міського – 31,5 млн. осіб і сільського – 14,3 млн. осіб, або у відсотках до всього населення 68,7% і 31,3% відповідно.

Надати ці дані у формі статистичної таблиці, визначити підмет, присудок та вид таблиці.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 11.Корпоративная культура | Основные понятия и определения
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 807; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.028 сек.