Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Форми і системи оплати праці. Форми і системи заробітної плати ─ це механізм установлення розміру заробітку залежно від кількості та якості праці і її результатів
Форми і системи заробітної плати ─ це механізм установлення розміру заробітку залежно від кількості та якості праці і її результатів. Обираючи певну форму і конкретну систему формування заробітку, роботодавець управляє інтенсивністю та якістю праці конкретних працівників.

Відповідно до норм Закону України „Про оплату праці” та Кодексу законів про працю України:

─ оплата праці робітників на підприємствах здійснюється за погодинною або відрядною формами оплати праці, а також за системами оплати праці, до яких належить проста погодинна, погодинно-преміальна, пряма (індивідуальна) відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, непряма відрядна, акордна;

─ форми і системи оплати праці встановлюються підприємством у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевою (регіональною) угодами;

─ якщо колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язані погодити це питання з профспілковим органом, а у разі його відсутності ─ з іншим уповноваженим на представництво колективним органом.

Форма заробітної плати характеризує спосіб установлення залежності між витратами робочого часу, продуктивністю праці і розміром заробітної плати.

Найчастіше застосовують відрядну і погодинну форми заробітної плати. При погодинній формі оплати мірою праці виступає фактично відпрацьований час і заробіток визначається за тарифною ставкою чи окладом робітника і фактично відпрацьованим часом. При відрядній формі мірою праці виступає кількість виготовленої продукції (виконаної роботи), а оплата праці здійснюється за відрядними розцінками (розміром оплати за одиницю продукції). Тому основою відрядної форми оплати є нормування праці, а її ефективність визначається якістю трудових норм.

Форми оплати праці будуть ефективними, якщо вони відповідають конкретним організаційно-технічним умовам виробництва: рівню технічного оснащення виробництва, характеру технологічного процесу та організації виробництва і праці, ступеню використання виробничих потужностей і устаткування, стану нормування праці тощо.

Кожна з форм оплати праці має ряд систем, що діють у різних організаційно-технічних умовах виробництва.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 331; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.