Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення показників рентабельності


Рентабельність – це ступінь дохідності, вигідності, прибутковості бізнесу. Її вимірюють за допомогою цілої системи відносних показників, що характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямів діяльності (виробничої, комерційної, фінансової, інвестиційної тощо), вигідність виробництва продукції і послуг окремих видів, показники рентабельності повніше, ніж прибуток, характеризують результати господарювання, тому що їх величина відображає співвідношення ефекту з вкладеним капіталом або спожитими ресурсами. Їх використовують для оцінювання діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці та ціноутворенні.

Показники рентабельності можна об’єднати в кілька груп:

1) показники, що базуються на витратному підході (рентабельність продукції, рентабельність операційної діяльності, рентабельність інвестиційної діяльності та окремих інвестиційних проектів, рентабельність звичайної діяльності);

2) показники, в основі яких лежить ресурсний підхід (рентабельність сукупних активів або загальна рентабельність, рентабельність операційного капіталу, рентабельність основного капіталу; рентабельність оборотного капіталу, рентабельність власного капіталу та ін.);

3) показники, що характеризують прибутковість продажів (валова рентабельність продажів і чиста рентабельність продажів).

І. Витратні показники

Рентабельність продукції () розраховується як відношення валового прибутку від продажу () до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ():

(5.24)

Вона показує, скільки прибутку має підприємство з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Її можна розрахувати в цілому для підприємства, для окремих його сегментів і за видами продукції.

Рентабельність операційної діяльності () розраховується як відношення фінансового результату від операційної діяльності () до операційних витрат ():

(5.25)

Цей показник характеризує окупність витрат в операційній діяльності. Він повніше від попереднього показника відображає результати роботи підприємства, оскільки при його розрахунку враховуються не лише реалізаційні, а й позареалізаційні результати, що належать до основної діяльності.Рентабельність звичайної діяльності () розраховується як відношення фінансового результату від звичайної діяльності () до витрат від звичайної діяльності ():

(5.26)

Аналогічно визначають дохідність інвестиційних проектів: одержану або очікувану суму прибутку від інвестиційної діяльності () співвідносять з сумою інвестиційних витрат ():

(5.27)

Коефіцієнт покриття виробничих витрат () розраховується як відношення чистого доходу (ЧД) до собівартості реалізованої продукції (товарів, послуг):

(5.27)

Він показує величину виробничих витрат, яка здійснюється для того, щоб одержати 1 грн. чистого доходу.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Класифікація прибутку за видами формування та розподілу | ІІ. Ресурсні показники

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 644; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.