Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Замінники нафтового палива
Фахівці Великобританки ще в 1986 р., оцінюючи перспективи використання в найближчі 15...20 років таких замінників нафтових видів палива на автомобільному транспорті, як зріджені нафтові гази, метан, спирти й водень, прийшли до висновку, що першорядне значення серед них будуть мати спирто-бензинові суміші. Разом з ними усе ширше будуть застосовуватися зріджені нафтові гази (насамперед пропан), природний газ і чисті спиртові види палива.

Переробка нафти супроводжується виділенням великої кількості газу, що представляє собою суміш вуглеводневих сполук, головним чином пропану й бутану. Вихід такого газу як побічного продукту становить до 30% від кількості отриманого бензину. На жаль, поки він використовується мало, хоча й сам по собі представляє коштовну хімічну сировину. І ми ще нерідко бачимо у вечірнім небі факели палаючого газу.

Природний же газ, що містить більшу частку метану, не пов'язаний з переробкою нафти. Його запаси й видобуток досить значні, а спокуса використовувати як моторне паливо дуже велика. Але будь-який газ має малу щільність, і запас його на автомобілі зручніше за все перевозити або в зрідженому, або в стислому стані. Зріджений газ легко транспортувати (наприклад, у цистернах), а для заправлення ним автомобілів потрібні порівняно прості й дешеві установки. Запас зрідженого газу перевозиться на автомобілі під низьким (близько 16 кгс/див2) тиском у відносно легких балонах.

У силу своїх фізичних властивостей пропан-бутанова суміш легко піддається скрапленню, а природний газ можна перевести в рідкий стан і зберегти його в ньому тільки при температурі нижче мінус 82° і тиску 4,5 МПа. Це означає, що для його зберігання потрібні балони-термоси, а для заправлення – складне устаткування.

Тому поки найбільше реально перевозити природний газ у стислому (до тиску 20 МПа) стані в товстостінних, досить масивних сталевих балонах. Вони разом з іншою газовою апаратурою збільшують на 14...16% масу автомобіля й на ту ж величину знижують його вантажопідйомність. Крім того, треба мати на увазі, що станції для заправлення цим паливом повинні розташовуватися по сусідству з магістральними газопроводами й мати компресорну установку. Спорудження кожної такої станції обходиться майже в 2 мільйони доларів.

Всі фактори, про які йшла мова, визначили, що пропан-бутанові суміші сьогодні використовуються зрідженими, а природний газ – стислим.

Фахівці з енергетики вважають, що запаси природного газу на землі в 10...12 разів (у порівнянних величинах) більше, ніж нафти, і він є досить перспективним моторним паливом.

Створені так звані криогенні системи, які підтримують температуру перевезеного на автомобілі запасу зрідженого природного газу на рівні мінус 160°. Експерименти з ним дозволяють сподіватися, що в перспективі пріоритет буде відданий природному газу, що стане застосовуватися як у стислому, так і в зрідженому стані.

Використання зріджених нафтових газів у колишніх країнах Радянського Союзу як автомобільне паливо в останні роки збільшилося в країнах Західної Європи з 680 до 2300 тис. т (у середньому за рік потреба в них зростає на 12%). У Нідерландах (збільшується на 22 % у рік і становить зараз майже 1 млн. т). Багато витрачають цей вид палива й в Італії (майже 900 тис. т).

Перспективним є також газоконденсатне паливо.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 427; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.