Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз інших операційних витрат

Щодо об'єкта доходів до іншим операційним витратам відносять:

1) реалізація валюти;

2) реалізація інших оборотних активів;

3) послуги по оперативній оренді активів;

4) відшкодування раніше списаних активів;

5) заробітна плата працівникам соціально-культурної сфери;

6) відрахування на соціальні заходи;

7) утримання їдальні й медпункту;

8) виплата пенсій по каліцтвах;

9) штрафи, пені, неустойки;

10) донарахування податків по актах перевірок.

Аналіз здійснюється щодо цих елементів витрат шляхом порівняння звітного періоду з базисним.

Як економічний елемент аналіз «Інших операційних витрат» здійснюється:

а) фактичні дані зіставляються із плановими;

б) фактичний рівень витрат зіставляється з рівнем минулих років.

 

Питання для самоконтролю:

1. Значення аналізу витрат на виробництво і реалізацію продукції.

2. Які завдання розв’язуються під час такого аналізу?

3. Які джерела інформації використовуються для аналізу витрат?

4. За якими показниками характеризується витрати на виробництво і реалізацію продукції?

5. Які види собівартості використовуються в економіці?

6. Навіщо і як виявляти вплив обсягу й структури продукції на зниження собівартості?

7. У чому полягають особливості аналізу за елементами витрат?

8. У чому полягають особливості аналізу за статтями калькуляції?

9. Особливості аналізу прямих матеріальних витрат.

10. Як проводиться зведений підрахунок резервів зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції?

11. Розкрити значення та завдання аналізу ефективності використання трудових ресурсів.

12. Перерахувати джерела інформації, необхідні для аналізу ефективності використання трудових ресурсів.

13. Розкрити методику аналізу ефективності використання трудових ресурсів.

14. Як проводиться аналіз структури працівників підприємства?

15. Як розраховуються коефіцієнти обороту з приймання, звільнення, плинності та коефіцієнт загального обороту робочих кадрів?

16. За якими показниками аналізується використання робочого часу?

17. Дайте визначення трудомісткості продукції.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аналіз продуктивності праці | Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 644; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.