Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Взаємодія алюмінію з легуючими елементами і домішками
 

Рис. 9.1. Діаграми стану систем: а - алюміній-залізо; б - алюміній-кремній

 

Хоча у жодній системі на основі легуючий елемент - алюміній нема безперервної розчинності у твердому стані, тенденцію до більш високої розчинності виявляють елементи, що близько розташовані у періодичній системі Д..Менделєєва (табл.9.1).

 

Рис. 9.2. Мікроструктури сплавів алюмінію з 2 % Fe та 2 (а) і 4 (б) % Si

Таблиця 9.1. Головні легуючі елементи в алюмінії та їх розчинність при температурі нонваріантної реакції

 

Метал Температура плавлення, °С Тип діаграми стану із сторони алюмінію Розчинність при температурі нонваріантної реакції, % (за масою)
Літій   Евт. х.с. 6,77
Магній   Евт. х.с. 17,4
Марганець   Евт. х.с. 1,4
Мідь   Евт. х.с. 5,65
Залізо   Евт. х.с. 0,052
Кремній   Евт. без х.с. 1,65
Цинк 419,5 Евт. без х.с.  
Берилій   Евт. без х.с. 0,05
Титан   Перит. х.с. 0,28
Хром   Перит. х.с. 0,72
Цирконій   Перит. х.с. 0,28

Примітка. Евт. - евтектичний; перит. - перитектичний; х.с. - хімічна сполука.

 

Елементи, що утворюють з алюмінієм подвійні системи евтектич­ного типу (рис. 9.3), є головними компонентами промислових алюміні­євих сплавів. З багатьма елементами алюміній утворює подвійні, потрійні та більш складні інтерметаліди, які кристалізуються з розпла­ву чи виділяються з твердого розчину алюмінію після гартування при відпалі та старінні.

Для подрібнення зерна у зливках і виливках, а в ряді випадків - і при зварюванні алюмінієвих сплавів, як легуючі домішки використо­вують титан, цирконій та бор у кількостях 0,1 %...0,3 %.

Мікродомішки цих легуючих елементів сприяють утворенню в розплаві численних метастабільних кластерних угруповань, що є активними центрами кристалізації, завдяки чому істотно подрібню­ються зерна металу.

Рис. 9.3. Діаграма стану системи алюміній-мідь

 

Домішки та легуючі елементи тією чи іншою мірою зменшують електропровідність алюмінію.

Дуже підвищують електроопір алюмінію - марганець, хром, титан. Мало впливають - кремній, цинк, залізо, мідь.

Розчинність водню в алюмінії з підвищенням температури зростає і складає:

0,036 см3/100 г при 660 °С у твердому стані;

0,6 - у рідкому стані;

2,9 - при 1000 °С у рідкому стані.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 547; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.