Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Геосфера – концентричний шар, який охоплює всю планету: атмосферу, гідросферу, літосферу, їх підрозділи

ПОХОДЖЕННЯ ТА СКЛАД БІОСФЕРИ. ЖИВА РЕЧОВИНА. НООСФЕРА

 

Мета: вивчити походження та склад біосфери, живу речовину, потік енергії на Земній Кулі, біогеохімічні цикли, ноосферу; визначити основні терміни.

 

План:

1. Походження та склад біосфери.

2. Жива речовина.

3. Потік енергії на Земній Кулі.

4. Ноосфера.

5. Біогеохімічні цикли.

 

 

У межах Земної Кулі німецький вчений Е.Зюсс у 1875 році виділяв декілька структурних частин – оболонок. Він назвав їх геосферами. Одна із геосфер отримала назву біосфери.

Біосфера – нижня частина атмосфери, вся гідросфера, і верхня частина літосфери Землі, які населені живими організмами, „область існування живої речовини”; оболонка Землі, в якій сукупна діяльність живих організмів виявляється як геохімічний чинник планетарного масштабу.

Біосфера – це єдина планетарна система. У ній підтримується необхідне для життєдіяльності організмів середовище, та й самі організми суттєво змінюють параметри їхніх сфер Земної Кулі в межах біосфери. Біосфера не тільки охоплена життям, але й певним чином організована за рахунок діяльності живих організмів. У межах біосфери здійснюється біогенний кругообіг речовин та спрямований потік енергії.

Сучасна біосфера характеризується стабільністю та високою надійністю функціонування. Стабільність біосфери є наслідком високого рівня організованості, цілісності і структурованості.

У межах біосфери розвивається жива матерія, тут сформувалося людство. Необхідність цілісного розуміння біосфери та вивчення закономірностей її існування є актуальною проблемою сучасної науки. В.С.Крисаченко та Я.І.Мовчан (1991) виділили окрему науку про біосферу – біосферологію.

Важливою особливістю біосфери є її злитість з іншими геосферами Землі. Біосфера розміщена в межах атмосфери, гідросфери та частини літосфери.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Планетарные зубчатые передачи | Космічна речовина (метеорити)
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 431; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.