Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Адресація в мережі Інтернет

Кожний ПК в Інтернеті має свою унікальну IP - адресу. IP - адреса ─ це числова адреса, за допомогою якої визначене місце розташування кожного комп’ютера в адресному просторі комп’ютерів всього світу. IP - адреси складаються з чотирьох чисел (байтів), кожне з яких не перевищує 255.

В запису адреси числа відокремлюються одне від одного крапками: 192.112.36.5. Початок адреси містить інформацію для маршрутизаторів про те, до якої мережі належить комп’ютер; права частина адреси служить для того, щоб повідомити мережі, який комп’ютер має отримати інформацію.

Доменна адреса комп’ютера ─ символьна адреса, яка складається з декількох слів, розподілених крапками. Складові частини адреси називаються сегментами.

Доменне ім’я розбивається зліва направо: першим стоїть ім’я комп’ютера, потім ім’я домену (область), в який входить цей комп’ютер, потім ім’я більшого домену. Самий правий сегмент є доменом верхнього рівня.

Доменна система імен DNS являє собою метод призначення імен шляхом покладання на різні групи користувачів відповідальності за підмножини імен. За міжнародним стандартом домени країн мають двобуквене ім’я (наприклад ua ─ код України).

Доступ до Інтернету забезпечують спеціальні організації, які називаються постачальниками послуг Інтернету, або провайдерами. За допомогою власного або орендованого каналу зв’язку провайдер приєднується до опорного каналу та стає комп’ютерним вузлом, до якого підходить цей канал.

Способи підключення комп’ютерів до мережі Інтернет:

ü Прямий доступ через виділений (спеціальний) канал зв’язку;

ü Прямий доступ через виділений телефонний канал зв’язку;

ü Комутований доступ (на час зв’язку) через телефонну мережу;

ü Доступ через асиметричну цифрову абонентську лінію;

ü радіозв’язок;

ü супутниковий зв’язок;

ü стільниковий зв’язок і т. п.

Доступ до Інтернету з використанням телефонної мережі передбачає використання модему ─ стандартного пристрою, що перетворює цифровий (дискретний) сигнал комп’ютера в аналоговий (безперервний) сигнал для передачі телефонною мережею, і навпаки. Модем складається з двох логічних пристроїв: модуляторів, який перетворює цифрову інформацію в аналогову форму, і демодулятора ─ зворотного перетворювача.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Інформаційний зв’язок у мережі Інтернет. Ідентифікація комп’ютерів у мережі. Адресація в мережі Інтернет. Провайдери. Способи підключення комп’ютерів до глобальної мережі | Організація пошуку інформації в глобальної мережі Internet. Способи збереження Web – сторінок та їх частин. Особливості збереження зображень і звуку
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 493; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.