Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тегова модель. Класифікація тегів. Основні теги мови HTML для створення гіпертекстового документа
Теги в HTML ─ це спеціальні елементи розмітки, що визначають, як даний документ HTML має інтерпретуватися браузером. Теги мови HTML визначають правила, за якими браузер виводить документ на екран:

 

розміщення тексту у вікні, представлення графічних об’єктів, виведення звуку та відео тощо. Якщо браузер не розуміє якійсь тег, він його пропускає.

Більшість тегів в HTML є парними і мають формат: <тег>/<тег>. Але є й непарні теги, для яких не обов’язковий кінець команди. Багато команд мають параметри (атрибути), які модернізують дію команди.

Структура гіпертекстового документа:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Заголовок сторінки </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Тіло документа

</BODY>

</HTML>

<HTML> ─ тег, який вказує на те, що даний документ є HTML-документом.

<HEAD> ─ тег, у якому розташовані загальні відомості про HTML-сторінку (назва сторінки, додаткова інформація про документ).

<BODY> ─ тег «тіла» документа, що визначає ту частину документа, у якій міститься його основний зміст.

<TITLE> ─ тегзаголовка, що розташовується в HEAD - області документа.

Усі теги за їхнім призначенням й ділянкою дії можна розділити на такі основні групи:

ü теги, що визначають структуру документа (теги форматування);

ü теги, що оформляють блоки гіпертексту (параграфи, списки, таблиці, картинки);

ü гіпертекстові посилання і закладки (тобто загальні посилання).

Теги форматування:

<P> …</P> ─ новий абзац;

<BR> ─ перехід на інший рядок;

<Hn> Текст </Hn>, де під n розуміється рівень заголовка.

Створення гіпертекстових документів може відбуватися також за допомогою спеціальних програм, наприклад, FrontPage.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 2257; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.