Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Електронна пошта та принципи її функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса
Електронна пошта (E-mail) ¾ одна з найбільш популярних служб Internet. Популярність електронної пошти пояснюється її оперативністю, дешевизною, доступністю. Перша поштова програма була створена в 1971 р. Реєм Томлісоном, американським професором, співробітником компанії DDN, яка розробила мережу ARPANET. До переваг електронної пошти належать: швидкість і надійність доставки кореспонденції; відносно низька вартість послуг; можливість швидко ознайомити широке коло кореспондентів з повідомленням; пересилання не тільки текстових повідомлень, але й програм, графіків, аудіофайлів; економія паперу і т.д. Час одержання листа складається з двох частин: часу, необхідного мережі для доставки листа на поштовий сервер, і часу, необхідного для доставки адресатові.

Робота E-mail ґрунтується на протоколах POP3 і SMTP, а також на взаємодії двох поштових програм ¾ поштового сервера і поштового клієнта.

POP3 (Post Office Protocol 3, поштовий протокол 3) ¾ протокол для одержання і зберігання повідомлень.

SMTP (Simple Mail Transport Protocol, простий протокол передачі пошти) ¾ протокол для передавання повідомлень.

Необхідно дотримуватися правил, які регулюють опрацювання і пересилання пошти.

Стандарт MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions ─ багатоцільові розширення поштового стандарту мережі Internet) описує, яким чином пересилати електронною поштою дані. Типове застосування MIME ─ пересилання графічних зображень, аудіо, документів Word, програм і навіть просто текстових файлів, коли важливо, щоб під час пересилання не відбувалося ніяких перетворень даних. MIME також дозволяє розподіляти лист на частини різних типів таким чином, щоб отримувач (поштова програма) міг визначити, що робити з кожною частиною листа.

Загальна схема роботи з електронною поштою така: користувач звертається до провайдера, реєструється й одержує адресу електронної пошти. На сервері провайдер створює поштову скриньку користувача, в якій будуть накопичуватися повідомлення користувача. Також можна відкрити поштову скриньку самостійно на безкоштовному сервері. Для відкриття безкоштовної поштової скриньки необхідно пройти реєстрацію на даному сервері та прийняти деякі умови.

При використанні електронної пошти кожній поштовій скриньці користувача присвоюється унікальна поштова адреса, яка зазвичай утворюється приєднанням імені користувача до імені самого комп’ютера. Ім’я користувача й ім’я комп’ютера розділяє спеціальний символ @, що називається «ет комерційне». Регістр букв в адресі значення не має, допускається використання букв латинського алфавіту, цифр і знаків «-» і «_». Пробіли, розділові знаки й символи кирилиці не використовуються. Наприклад, якщо користувач має вхідне ім’я emsworth на комп’ютері blandings.com, то його електронна адреса буде мати вигляд emsworth @ blandings.com.

Будь-яка система електронної пошти складається з двох головних підсистем: клієнтського програмного забезпечення, з яким безпосередньо взаємодіє користувач, і серверного програмного забезпечення, яке керує прийомом повідомлення, яке керує прийомом повідомлення від користувача-відправника, передаванням повідомлення, направленням повідомлення в поштову скриньку адресата та його збереженням у цій скриньці доти, поки користувач-одержувач його не візьме звідти.

Для роботи з електронною поштою існують спеціальні поштові програми-клієнти, наприклад Outlook Express, Internet Mail тощо.

Функції поштових програм.

· Збирання листів з поштової скриньки на сервері.

· Відсилання підготовлених листів.

· Сортування прийнятих листів і листів, що відправляються, по папках.

· Ведення адресної книги.

· Відповідь на листи, що надходять, пересилання листів.

· Створення нового листа.

· Можливість прикріплення до листа, що має звичайний текстовий вигляд, картинки чи будь - якого іншого файлу.

Електронна пошта ─ вид спілкування з іншими людьми, отже, треба намагатися дотримуватися правил і норм поштового етикету. Правила та етикет електронного листування ─ це частина мережного етикету.

1. Ніколи не довіряйте електронній пошті інформацію, що не є призначеною для всіх. (Ваші повідомлення часто залишаються в резервних копіях файлів на тривалий термін).

2. Будуйте фрази грамотно з точки зору орфографії та граматики.

3. Пам’ятайте про різне сприйняття відправником та одержувачем (Відправник найчастіше сприймає повідомлення як дружню бесіду, одержувач ─ як діловий лист. Електронна пошта забезпечує швидкий контакт, однак при цьому повністю відсутнє супроводження «мовою жестів». Ця проблема в мережі розв’язується за допомогою так званих «смайликів», тобто комбінацій символів ASCII, їх призначення ─ передавати вираз людського обличчя).

4. Не використовуйте цитати, які можуть скривдити людей.

5. Цитуйте у своїй відповіді текст оригінального повідомлення.

6. Правильно заповнюйте поля електронного повідомлення.

7. Пам’ятайте про відображення вашого повідомлення на екрані монітора (Встановлюйте довжину рядка, яка не перевищує 60 символів, щоб повідомлення відображалось на дисплеї практично будь-якого типу. Не пишіть увесь текст у верхньому регістрі, режим великих букв ─ тільки для більшої виразності. Не використовуйте різні види накреслення шрифту).

8. Використовуйте підпис (Рекомендована довжина підпису ─ із зазначенням організації, телефонів тощо ─ до 7 рядків).

9. Пам’ятайте, що користувач в Internet несе відповідальність за зміст своїх повідомлень.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1319; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.