Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Принципи митного права

Принципи митного праваявляють собою вихідні нормативні засади митно- правового регулювання Принципи митного права – це орієнтир для нормотворчості в митній сфері. Вони гарантують безперервність і послідовність нормотворчого процесу, забезпечують взаємозв’язок митного права, митного законодавства й митної політики. Принципи митного права варто розглядати як категорію, включену до складу основного функціонального понятійного ряду (апарата) правових категорій.

Принципи митного права на даний момент малодосліджені й розглядаються переважно з позиції загальнотеоретичної, загальногалузевої, а не галузевої, що втілює в собі специфічні риси митної справи. Так, О.М. Козирін розкриває загальногалузеві принципи митного права, а галузеві принципи перераховує Б.М. Габричідзе. При цьому не систематизуючи принципи митного права, значна увага приділяється таким загальноправовим принципам, як законність і демократизм. Тим часом принципи митного права становлять головний його зміст. І попри те, що митне законодавство не містить спеціальних актів, розділів і статей, присвячених принципам митного права, вони властиві всієї правової матерії, всьому механізму правового регулювання. Вони є у юридичній практиці, і в правосвідомості, і в правозастосовних актах.

Наука митного права перебуває в стадії свого розвитку, і одне з її завдань – сформулювати принципи митного права й класифікувати їх, тобто систематизувати й виявити групи правових принципів на основі наявних між ними розходжень і стійких зв’язків. Принципи митного права утворюють струнку систему, що існує об’єктивно.

Визначивши принципи митного права й класифікувавши їх у певні групи, можна відкрити можливість об’єктивного підходу до регулювання суспільних відносин у сфері митної справи й виявити основу митного права.

Законність — один з основних принципів митного права й функціонування митної системи в цілому. Цей найважливіший принцип закріплений у нормах конституційного права, що мають основне значення для митного права й функціонування митної системи.

Учені виділяють наступні принципи митного права:

(1) законність,

(2)демократизм,

(3) принцип недискримінації,

(4) принцип найбільшого сприяння,

(5) обліку досвіду міжнародно-правового співробітництва й регулювання в області митної справи,

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Понятие об инженерно-геологических массивах и элементах | Принцип суверенної рівності держави

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1455; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.