Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лекція 5. Тип кільчасті черви, або кільчаки

Питання:

1. Будова кільчаків.

2. Багатощетинкові та малощетинкові черви. Еволюцій ні особливості будови.

3. Будова дощових червів, іх значення в природі.

 

Описано близько 8 тис. видів кільчастих червів, що відзначаються різноманітністю внутрішньої організації. У типі виділяють
три класи: Багатощетинкові, Малощетинкові, П'явки.

Еволюційні особливості будови:

1. поява вторинної порожнини тіла (целому), яка відрізняється
від первинної тим, що має власну стінку, утворену епітелієм;

2. виникнення кровоносної системи;

3. організація нервової системи за типом черевного нервового лан-
цюжка;

4. поява нового типу системи виділення — метанефрйдіальної;

5. розчленовування тіла на сегменти (метамерія).

Сегментація тіла — основна ознака кільчастих червів. Метамерія виникає в процесі еволюції при подовженні тіла. Число сегментів різне — від 5—6 до 500—600.

У кільчастих червів формуються параподії — органи руху у вигляді виростів тіла кожного сегмента, з яких назовні направлені
війки. Параподії добре розвинені у багатощетинкових, а у малощетинкових від них залишаються лише щетини; п'явки позбавлені
навіть щетинок.

У багатьох представників типу (дощового черв'яка) дихальна
система відсутня. Проте деякі багатощетинкові мають зябра — вирости шкірного покриву, розташовані на голові або параподіях.

Дощовий черв'як — характерний представник класу Малощетинкові.

У тілі дощового черв'яка виділяють голову і тулуб, який поділений на окремі кільця — сегменти. Кожен сегмент (за винятком першого) несе чотири пучки війок—органів руху. Стінка тіла складається з декількох шарів:

1) тонкої неклітинної кутикули, яка виділяється шкірою;

2) шкірного епітелію з одного шару клітин;

3) двох шарів мускулатури — зовнішнього кільцевого і внутрішнього поздовжнього;

4) епітелію, що обмежує целом.

Целом заповнений рідиною і розділений тонкими перегородками на окремі відсіки, які відповідають зовнішній сегментації.

Нервова система характеризується подальшою концентрацією нервових клітин біля переднього кінця тіла. Надглотковий нервовий вузол великий (його іноді називають головним мозком). Нижче розташований підглотковий вузол.Вузли сполучені двома тяжами, що охоплюють глотку з утворенням навкологлоткового нервового кільця. На черевному боці тіла утворюється єдиний нервовий стовбур — черевний нервовий ланцюжок, що починається від підглоткового нервового вузла. У кожному сегменті він утворює нервовий вузол, від якого відходять нерви. З органів чуття
розвинений дотик.

Травний канал проходить уздовж усього тіла від ротового отвору до анального. Він підрозділяється на відділи: рот, глотку, стравохід, зоб, шлунок, середню і задню кишку.

Кровоносна система замкненого типу. Кров тече по спинній і черевній судинах, від яких у кожному сегменті відходять кільцеві
судини меншого діаметру до внутрішніх органів і м'язів. У шкірі
утворюється густа мережа капілярів. Серця немає; його роль виконує спинна судина, стінки якої здатні до ритмічних скорочень

Дихання здійснюється всією поверхнею тіла. Кисень дифундує
в капіляри шкіри і доставляється до органів.

Видільна система складається з метанефридіїв — по два в кож

Рис. 17. Розмноження поліхет:

А, Б - епітокія у “палоло” Eunice viridis та Autolytus cornutus. В- Mirianida fasciata – шляхом брунькування (1) утворюються чоловічі (2) та жіночі (3) бластозоїди

 

 

ному сегменті, Метанефридій являє собою канал, що відкривається
лійкою в целом, а протилежним боком — назовні. Він відрізняється від протонефридію багатоклітинністю.

Кільчасті черви — гермафродити. Чоловіча статева система
представлена сім'яниками і сім'явивідними протоками (10—11-й
сегменти), жіноча — яєчниками і яйцепроводами (13-й сегмент).
Запліднення перехресне. На поясочку — залозистому потовщенні
шкіри певних сегментів, виділяється слизовий кокон, що має форму барильця. Він містить яйцеклітини, які під час проходження
кокона крізь сегменти з сїм'яприймачами запліднюються сперматозоїдами. У дощового черв'яка розвиток прямий.

Багатощетинкові здатні до нестатевого (вегетативного) розмноження. Тіло черв'яка розпадається на декілька фрагментів, у кожного з яких розвиваються ті частини тіла, яких бракує. Це свідчить
про високу здатність до регенерації (рис.17).

Величезна кількість видів (в основному багатощетинкові) мешкає в морях і океанах, як тропічних, так і помірних, навіть полярних широт, у прибережних районах або біля дна; деякі пристосувалися до існування в солонуватих водоймищах. Малощетинкові нерідко зустрічаються в прісних водах (річках,озерах,болотах), проте більша частина видів заселила ґрунт. Дощові черв’яки харчуються головним чином рослинними залишками, наявними в грунті, а також листям і стеблинками трав, які вони утягують в свої нірки. З таким способом живлення і пов'язане заковтування черв'яком землі. Органи травлення черв’яка мають набагато складнішу будову в порівнянні з кишковою порожниною гідри. Усередині тіла черв’яка є особлива порожнина, що відокремлена від кишкової порожнини. У цій порожнині тіла і розташований кишечник і інші внутрішні органи. Порожнина тіла розділена поперечними перетинками, відповідними по положенню зовнішніх члеників черв'яка. Кишечник і інші органи проходять крізь ці перегородки. Таким чином, дощовий черв’як має членисту будову не тільки зовні, але і всередині.

Кишечник черв’яка має складну будову, що пов'язано із способом живлення. Він складається з декількох відділів стравоходу, зобу, шлунку і кишки. Остаточна зміна і всмоктування перевареної їжі відбувається в кишці. Земля з неперетравленими оостаками їжі віддаляється з кишечника через заднепроходное отвір. Це звичайно і відбувається ночами, коли черв'яки виповзають на поверхню грунту.

Завдяки своєму способу життя і способу живлення дощові черв’яки мають дуже велике значення в процесі утворення грунту. Разом з іншими грунтовими тваринами дощові черв'яки постійно розпушують грунт і цим полегшують доступ в неї повітря і вологи. Вони перемішують грунт, оскільки виносять землю, що проковтнула ними, з глибших шарів на поверхню. Цим черв'яки як би перепахують грунт. Але особливо важливо, що, пропускаючи грунт через свій кишечник, харчуючись рослинними залишками, вони значно прискорюють процес утворення перегною. Підраховано, що за рік дощові черв'яки виносять на поверхню одного гектара до 20т і більше землі, що пройшла через їх кишечник. Особливо велике значення робота дощових черв'яків має для молодих посадок лісу.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Лекція 4. Тип круглі черви, або нематоди | Предмет экономики
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 635; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.