Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Наголос, види наголосів
Основні правила складоподілу в українській мові

Типи складів

Відкриті (закінчуються голосним звуком) Закриті (закінчуються приголосним звуком)
Зи-ма, ма-ма, до-ля, ле-ле-ка, ду-ша День, ніч, дощ, сніг, роз-мір, ар-куш
Прикриті Неприкриті Прикриті Неприкриті
Лю-ди, пра-ця, не-бо О-сінь, я-лин-ка, ї-жак Бал-та, пів-день Ес-то-ні-я, ек-ва-тор

 

1. Один приголосний, що стоїть між голосними, завжди належить до наступного складу, наприклад: по-су-ха, за-го-ро-да, си-то.

2. Два шумні приголосні (обидва дзвінкі або обидва глухі) належать звичайно до наступного складу, наприклад: мі-сто, во-ско-вий, ді-жда-ти-ся, не-спо-кій, при-ї-зди-ти, не-ща-стя.

3.Три приголосні, коли два перші з них шумні (обидва дзвінкі або обидва глухі), а третій сонорний, належать до наступного складу, наприклад: го-стрий, по-стріл, за-здро-щі.

4.Сусідні приголосні, перший з яких більш гучний, ніж другий, належать до різних складів, наприклад: каз-ка, груд-ка, вез-ти.

5. Якщо між голосними є два або більше приголосних, то звуки [й], [в], [р], [л], [м], [н], що йдуть після голосного, належать до попереднього складу, а звуки, що стоять після них, – до наступного: гай-ка, май-стру-ва-ти, гав-кати, гір-ко, пал-ко, ям-ка, син-ку.

6. Коли другим приголосним є звук [й], [в], [р], [л], [м] або [н], то разом з попереднім він відходить до наступного складу: за-б/йу/, лю-блю, му-дрий, ну-дний, по-свист, Ку-зьма.

7. Два сусідні сонорні приголосні належать до різних складів: гар-ний, сур-ма, сум-ний, гор-ло.

8. Подовжені приголосні при складоподілі не розділяються , оскільки збіг двох приголосних вважається одним звукомо-бби-ти, жи-ття, пі-дда-шшя, зі-лля.

 

 

Наголос – це виділення одного із складів слова фонетичними засобами: більшою силою голосу, тривалістю в часі, зміною тону. Вивченням наголосу займається розділ фонетики під назвою акцентологія.

Розрізняють види наголосів:

· словесний (тактовий) наголос.

· вільний (нефіксований) наголос (на будь-якому складі в межах слова)

· рухомий / нерухомий наголос (залежно від того, чи зберігається наголошений склад в різних формах одного й того ж слова)

· постійний (фіксований) наголос (на певному складі в межах слова)

· синтагматичний наголос (наголос над синтагмою)

· фразовий наголос (наголос над фразою)

В українській мові наголос вільний, рухомий. Для української мови характерним є і побічний наголос в багатоскладових словах.

(Приклади: яблуко, душа, коридор; нога – ноги, пишу – пишеш, село – села)

Функції наголосу:

· Видільна — наголос виділяє склад в межах слова, синтагми, фрази.· Конститутивна — наголос організовує послідовність складів, об'єднуючи їх в єдине ціле й остаточно надаючи цій єдності рис слова.

· Змісто- й форморозрізнювальна — функція властива вільному наголосові і полягає в розрізненні значення слова (замок – замок, руки - руки)

 

Дата добавления: 2015-07-13; Просмотров: 1979; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.208 сек.