Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розрахунок пустотної плити перекриття
Розрахунково- конструктивна частина

Водопостачання в проектуємій будівлі виконується згідно з ДБН В.2.5-74:2013.

Інженерне обладнання

1.4.9.1. Водопровід

Водопостачання будівлі передбачається від зовнішньої мережі міського водопроводу, а також передбачене водопостачання від артезіанської свердловини влаштованій на території земельної ділянки забудовника.

Введення водопроводу виконуються з поліпропіленових труб водопровідних труб.

Внутрішні мережі водопроводу монтуються з поліпропіленових труб.

Магістральні трубопроводи, які влаштовані в підвальних приміщеннях ізолюють. Гаряче водопостачання здійснюється від двоконтурного газового котла, також передбачена установка електричного водяного бойлеру.

1.4.9.2. Каналізація

Відведення стічних вод виконується само стіканням в міську каналізаційну мережу.

Внутрішні мережі і випуск каналізації монтуються з пластикових каналізаційних труб і фасонних частин по ДБН В 2.5-75:2013.

Витяжна частина каналізаційних стояків виводиться на 0,7 м від покрівлі.

Монтаж фасонних частин трубопроводу і сантехнічних пристроїв виконуються у відповідності з ДБН В 2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

1.1.4.9.3. Опалення

В проектуємій будівлі передбачено індивідуальне опалення з влаштуванням двоконтурного котла та твердопаливного піролізного котла які встановлюється в підвальному приміщенні проектуємої будівлі згідно з ДБН В.2.5-67:2013.

1.4.9.4. Вентиляція

Вентиляція в будівлі запроектована природня приточно-витяжна. Приток повітря здійснюється через вікна, витяжка із сан-вузлів топочної та кухні через вентеляційні канали. Над газовою плитою установити примусову витяжку. Роботи по влаштуванні вентиляції виконувати згідно з ДБН В.2.5-67:2013.


Розрахувати та запроектувати плиту перекриття розмірами 6,0 х 1,5.

2.1.1. Збір навантажень на 1м2 перекриття.

Збір навантажень виконуємо у табличній формі.

Постійне Навантаження Підрахунок навантаженя Нормативні навантаженя Коефіцієнт навантаженя Розрахунок навантаженя
Ковролін без основи 7мм 0,007×17000 119 1,2 142,8
Цементно- піщана стяжка 21мм 0,021×18000 378 1,3 491,4
Звукоізоляція (γ=1200 кг/м2) 40мм 0,04×12000 480 1,2 576
Всього 977 1210,2
Власна вага плити 29000 8,91 3254,8 1,1 3580,3
Всього 4231,8 4790,5
Тимчасове (короткочасне для житлового будинку) Згідно з нормами 1500 1,2 1800
Разом 5731,8 6590,5

2.1.2. Призначення марок вихідних матеріалів та їх розрахункові характеристики. Розмір плити 5980×1490×220.2.1.3. Приймаємо для плити покриття бетон класу С 25/30 для

якого fcd = 17МПа (ДБН В 2.6.-98:2009).

2.1.4. Поздовжня робоча арматура класу А-400С для якої fyd = 365 МПа при діаметрі менше 10мм, та fyd = 375 МПа при діаметрі більше 10мм (ДСТУ 3760-98).

2.1.5. Маса плити 2900кг – 2,9т.

2.1.6. Монтажна та поперечна арматура у зварних каркасах і сітках з арматурного дроту діаметром 4мм класу Вр-I для якого fyωd = 265 МПа

(ГОСТ 6727-80).

2.1.7. Розрахункова схема та зусилля у перерізах плити покриття на стадії експлуатації.

Плита покриття працює як двохопорова балка з шарнірними опорами на дію рівномірно розподілених навантажень.

2.1.8. Розрахункове навантаження на 1м довжини плити при її номінальній ширині 1490мм

qp = 6590,5 × 1,49 = 9819,9 Н/м.

2.1.9. Розрахунковий проліт плити при глибині опирання на цегляну стіну ≥0,12м

0 = ℓ - 2а = 6 - 2 × 0,12/2 = 5,88 м.

2.1.10. Поперечна сила у при опорному перерізі

V = qp × ℓ0/2 = 9819,9 × 5,88/2 = 28281,3 Н.

2.1.11. Згинаючий момент по середині прольоту

МЕd = = =40725,1 Н/м.

2.1.12. Розрахунок міцності по нормальних перерізах на дію згинального моменту.

Дійсний переріз порожнистої плити покриття заміняємо на еквівалентний двотавровий.

Максимальний діаметр робочої арматури яка може бути розміщеною між порожнинами 16мм за умовне дотримання необхідної товщини захисного шару бетону.

2.1.13. Робоча висота перерізу d0=h-c-0,5=220-20-8=192мм=0,192м.

2.1.14. Визначаємо коефіцієнт am у припущенні того, що нейтральна лінія буде перетинати поличку перерізу. Підставою до такого припущення у першому наближенні може слугувати порівняння площі та ребра.

Визначаємо коефіцієнти =0,06; U=0,970.

2.1.15. Висота стиснутої зони перерізу x= d=0,06 192=11.52 ˂ h’f=30,5мм – це означає що прийняте вище припущення вірне.

2.1.16. Потрібна кількість робочої арматури для армування плити покриття

2.1.17. По сортаменту арматури (ДСТУ 3760-98) приймаємо 5 стержнів діаметром 10 мм класу А-400С з площею перерізу А’S=3,93 см2, або 6 стержнів діаметром 10 мм класу А-400С з площею перерізу А’S=3,82 см2.

2.1.18. Перенапруження арматурою

- допускається;

- допускається.

Остаточно приймаємо арматуру 5 стержнів діаметром 10 мм класу

А-400С з площею перерізу =3,93 см2.

2.3.7. Допустимий відсоток армування перерізу

0,05%=μmin=≤ μ ≤μmax=0,54 (17/375) 100%=2,43%

2.1.18.Відсоток армування перерізу

μ=(3,93/146×19,2)×100%=0,17%˂2,43%-допустимо.

2.1.19. Короткі вказівки по конструюванню плити покриття.

Робочі стержні об’єднуємо в сітку за допомогою розподільних стержнів з арматурного дроту діаметром 4 мм класу Вр-I, які встановлюємо з кроком

300 мм по довжині сітки.

Приопорові ділянки довжиною ≥1/4ℓ = 1,5 м армуються вертикальними каркасами з дроту діаметром 4 мм класу Вр-I, поперечні стержні в яких встановлюються з кроком 100 мм.

Монтажні петлі виконані з арматурної сталі діаметром 8 мм класу

А-240С та сконструйовані таким чином щоб вони не виступали вище верхньої грані панелі покриття, їх встановлюють на відстані 60-80 см від торця плити. В зоні розміщення МП встановлюється монтажна сітка з арматурної сталі діаметром 4 мм класу Вр-I для сприйняття монтажних напружень.

2.1.20. Перевірка міцності плити покриття по похилих перерізах.

2.1.21. У відповідності з прийнятим поперечним армуванням маємо:

S=100 мм=0,1 м, А=0,126×4=0,504, де 4 – кількість каркасів.

2.1.22. Поперечна сила, що сприймається бетоном стиснутої зони

VU1b3(1+ϕfn)Rbt×b×d=0,6(1+0+0)1,08×0,206×0,192×106=25629,7 Н.

VU1˃ V=28281,3 Н – це означає, що розрахунок поперечної арматури не потрібен. Розміщуємо її згідно з конструктивними вимогами як вказано в пункті 2.4.

2.1.23. Перевірка міцності монтажної петлі.

2.1.24. В процесі підйому маса плити взята з коефіцієнтом динамічності Ƴ2=1,5 передається на 4 МП. Вага плити на 1МП=29000 Н×1,5/4=10875 Н.

2.1.25. Потрібний діаметр арматурної сталі для монтажної петлі

fyd=225 МПа (ДСТУ 3760-98)

Приймаємо арматуру сталь діаметром 8 мм класу А-240С з площею перерізу А’s=0,509 см2.

2.1.26. Перевірка міцності плити на монтажі навантаження.

В процесі підйому плита працює як двохопорова консольна балка на дію рівномірно розподілених навантажень від своєї ваги.

2.1.26. Момент у перерізах де розташовані монтажні петлі у процесі підйому

0=0,6 м; q=29000 Н.

2.1.27. Переріз плити у верхній зоні армований 5 стержнями діаметром 4 мм класу Вр-I, що складає площу перерізу As=0,63 см2.

Згинальний момент, що може сприйняти така кількість арматури із стиснутим бетоном нижньої зони перерізу МEd≤Ms

Ms=Rs×d×As×0,9×106=365×0,192×0,63×10-4×0,9×106=3973 Н/м.

Так як М’Ed˂Ms; 1305 Н/м˂3973 Н/м, то міцність плити в процесі підйому забезпечена.

Дата добавления: 2015-07-13; Просмотров: 2335; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.03 сек.