Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ОХОРОНА ПРАЦІ І ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ МОНТАЖНИХ РОБІТ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ПРИЛАДІВ ТА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В СА.

 

Для забезпечення надійної роботи обладнання не обхідно дотримуватись наступних вимог:

· Забезпечити щоденний догляд і нагляд за обладнанням – сюди входить чистка, промивка, змащування і регулювання робочих частин.

· Проводити періодичні огляди – перевірка тех.. стану обл.., виявлення несправностей ступеня зносу певних деталей. Всі недоліки виявлені підчас огляду, записувати в журнал дефектів.

· Проводити за графіком або в неробочі дні наступні види ремонту: поточний, середній, капітальний.

При поточному ремонті оцінюється візуальний стан приладів, перевіряються цілісність корпусів приладів та щитів.

При середньому ремонті виконується часткове розбирання приладів на блочному рівні, з метою виявлення несправностей та їх заміну.

При капітальному ремонті проходить повне розбирання приладу, з метою встановлення глобальної оцінки зносу приладу, а також заміни зношених деталей на нові.

Основними несправностями системи управління густиною вапняного молока можуть бути:

· Різке підвищення похибки – зачистити контакти, усунути їх окислення,

· Відсутність показів – провірити стан ліній зв’язку,

· Нестабільність показів – провірити напругу живлення.

Загальні положення

Техніка безпеки – система організаційних і технічних заходів і засобів, які запобігають впливу на працюючих небезпечного виробничого фактору, який приводить до травм.

Основні правила проведення монтажно–налагоджувальних робіт є в наступних нормативних документах:

· Основи законодавства України;

· ДСТУ і системи стандартів безпеки праці ;

· СНіП III – 4 – 80 “Техніка безпеки праці в будівництві”;

· ДНАОП 0.00 – I. 21. 84 “Правила технічної експлуатації електроустановок и правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок (ПТЭ и ПТБ)”;ВСН – 329 – 78 “Інструкція по техніці безпеки при монтажі и наладці приладів контролю і коштів автоматизації”.

 

Вимоги до приміщення та технічних засобів автоматизації

Приміщення для встановлення щитів і пультів повинні бути звільненні від опалубки, будівельних містків, підмостків, очищені від будівельного хламу.

При встановлені і переміщені щитів і пультів або їх окремих вузлів в процесі складання повинні бути прийняті міри, які попереджують їх перевертання; перевіряти співпадання отворів в деталях необхідно ломиком або бородкою (виконувати цю операцію пальцями рук забороняється).

Навантаження і розвантаження щитів, пультів і конструкцій до них, масою більше 50 кг, а також підіймання їх на висоту більше 3м необхідно виконувати вантажопідіймальними механізмами. Перед установкою приладів необхідно перевірити надійність конструкцій, на які вони будуть монтуватися.Кріплення приладів на технологічному обладнані і трубопроводах не повинні порушувати цілістність і роботоспроможність обладнання і трубопроводів, на яких вони установлюються.

Забороняється виконувати: монтаж приладів масою більше 5 кг одним робітником; монтажні роботи на щитах до їх проектного закріплення; монтаж приладів з драбин.

В місцях установки приладів і засобів автоматизації, які важкодоступні для монтажу і експлуатаційного обслуговування, повинно бути до початку монтажу закінчено спорудження драбин, колодязів і площадок у відповідності з робочими кресленнями будівельної частини проекту.

Кріплення приладів і засобів автоматизації на несучих конструкціях (стінах, щитах і т.п.) виконуються стандартними кріпильними виробами без зірваних різьб, шпиців і граней з необхідною затяжкою різьбових з’єднань. При вібраціях в місцях встановлення приладів різьбові з’єднання повинна мати пристосування, які виключають самовільне їх відгвинчування (пружині шайби, контргайки, шплінти і т.д.).

Матеріали прокладок і набивок, які необхідні при установці приладів і засобів автоматизації, повинні бути передбачені проектом у відповідності до умов роботи приладів і засобів автоматизації. Заміна матеріалу, закладних конструкцій, карманів і т.д. і їх розмірів без дозволу проектної організації забороняється.

При перенесені всі частини приладів, які відкриваються, повинні бути надійно закриті, а для рідинних приладів, рідина яка знаходиться в негерметичних ємкостях, повинна бути злита в спеціальну тару.

При індивідуальному опробуванні приладів і засобів автоматизації необхідно дотримуватися наступних заходів безпеки:

а) пробне включення електричних приладів та регуляторів (постановка схеми під напругу) необхідно виконувати тільки після ретельної перевірки правильності змонтованої схеми згідно проекту, надійності контактів на всіх приладах, апаратах і інших елементах схеми, а також після установки попереджувальних плакатів;

б) необхідно пересвідчитись у відсутності людей поблизу струмоведучих частин;

в) пробне заповнення пневматичних та гідравлічних приладів і регуляторів, а також імпульсних ліній робочим середовищем (постановка схеми під тиск) необхідно виконувати тільки після ретельної перевірки правильності змонтованої схеми згідно проекту, а також у відповідності з заводськими монтажно – експлуатаційними інструкціями.

Індивідуальне опробування приладів проводиться тільки після відключення імпульсних ліній від технологічних апаратів та трубопроводів.

Вимоги до електробезпеки

Електричне обладнання та прилади, що застосовуються у вибухо-пожежо-небезпечнихпримiщеннях i зовнішніх установках за своїм виконанням повинні вiдповiдатикатегорiї та групiвибухо-пожежо-небезпечних середовищ, визначених у ПУЕ.

Переноснi установки i прилади, що застосовуються у примiщеннях, якiвiдносяться до класiвВ-Iа i В-IIа, за своїм виконанням повиннiвiдповiдати категорій та груп i вибухо-пожежо-небезпечного середовища.

Обслуговування електроустановок здiйснюється:

а) черговим персоналом;

б) оперативно-ремонтним персоналом (в установках без чергового персоналу).

Особи оперативного персоналу, якi обслуговують електроустановки одноособові, i старшi у змінi або бригадi, якiзакрiпленi за цiєю електроустановкою, повиннi мати квалiфiкацiйну групу не нижче IV-го в установках з напругою вище 1000 В, i III-го в установках з напругою до 1000 В.

 

 

Захиснi заземлення електроустановок

Для забезпечення умов безпечності людей вiд ураження електричним струмом, захисту електрообладнання i електроустановок від перенапруги у відповідності до вимог ПУЕ повиннi бути споруджені заземлюючі пристрої, до яких повиннi бути надійно підключені металевi частини електроустановок та корпуси електрообладнання, якiвнаслiдок порушення ізоляції можуть бути пiд напругою.

Заземлення електроустановок необхiдно виконувати:

а) при напрузi 500 В i вище змінного i постiйного струму в усiх випадках;

б) при напрузiзмiнного струму вище 42 В i постiйного струну вище 110 В, у примiщеннях з підвищеною небезпечнiстю, особливо небезпечних i у зовнiшнiх електроустановках ПУЕ;

в) при всiх напругах змiнного і постiйного струму у вибухонебезпечних примiщеннях.

 

 

Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 3135; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.