Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Масштаб карты 1:7500, сечение рельефа – 5 м. 4 страница
1.механикалық, автоматикалық, кешенді

2.үздіксіз, үзіліспен жүретін ағын

3.тұрақты, ауыспалы ағын

4.бөлімдер мен цехтағы ағындар

5.негізгі қосымша ағын

9.Өдірістік ағын сызығының жалпы ұзындығы қай формуламен анықталады

1.L = l * r

2. L = l * q

3.L = l / r

4. L = l / q

5. L = l +q

мұндағы l – конвейер қадамы

q – жұмыс орнының саны

r – ағын сызығының тактісі

10.Өндірістің түрлерін ата

1.күрделі, ағымдағы, қосалқы

2.жеке, топтамалық, жаппай

3.толық, қысқа

4.көп мөлшерде, аз мөлшерде

5.жеке, толық, үзіліссіз

11.Қосымша күрделі қаржының экономикалық тиімділік коэффициентін анықтаңыз:

Берілгендері: Базалық нұсқа Жаңа нұсқа

Күрделі қаржы,

мың тенге 347 477

Өнімнің өзіндік құны,

мың.тенге 241 220

1. 1,32; 2. 0,16; 3. 0,69; 4. 0,58; 5. 0,47.

12.Негізгі қордың қалдықтық құны 600 мың тг. құрайды, ал алғашқы құны қалдықтық құннан 10% жоғары.Алғашқы құны қандай?

1.740 мың тг.; 2. 589 мың тг.; 3. 660 мың тг.; 4. 245 мың тг.; 5. 890 мың тг.

13.Пайдалылықтың ауытқу деңгейін анықтаңыз.Есеп жылында 47 млн. теңге пайда алынған.Негізгі қор мен айналым қаражатының қосындысы 97 млн.теңгені құрайды.Ал базис жылында пайда 37 млн.теңге,өндірістік қор 92 млн.теңге болды.

1. 8,3%; 2. 9,7%; 3. 8,9%; 4. 9,8%; 5.10,2%

14.Өндірістік босалқы қор – 52, аяқталмаған өндіріс – 10, дайын өнім – 1,5, банктегі шот есеп – 15 мың теңгені құрайды. Айналым қаражатын анықтаңыз

1. 78,5 мың тг.; 2. 45,7 мың тг.; 3. 79,8 мың тг.; 4. 89 мың тг.; 5. 82,1 мың тг.

15.Нарықты талдау, кәсіпорындар қызметінің әр – қилы түрлерінің өзара іс – қимылдарын қамтитын өндірісті ұйымдастыру және өнімді өткізудегі кешенді жүйе....

1.менеджмент;

2.маркетинг;

3.экономика;

4.микроэкономика;5.статистика.

16.Баланстық пайданың формуласын анықтаңыз:

1. Пб = Врп – Срп 2. Пб = Врп * Срп 3.Пб = Врп / Срп 4. Пб = Врп + Срп

5. Пб = Срп - Врп

мұнда Врп - өткізілген өнім көлемі;

Срп - өткізілген өнімнің өзіндік құны.

17.Жылдық экономикалық нәтиженің формуласын анқтаңыз:

1. Эг = (С 2 – С1) * В 2. Эг = (С 2 + С1) * В 3. Эг = (С 2 / С1) * В

4. Эг = (С 2 – С1) + В 5. Эг = (С 2 + С1) + В

мұнда С2 – жаңа өнімнің өзіндік құны; С1 – ескі өнімнің өзіндік құны;

В - өнім көлемі.

18.Физикалық тозудың коэффициенті қай формуламен анықталады:

1.Кф.и. = Сп - Со / Сп *100 %; 2. Кф.и. = Сп * Со *100 %; 3. Кф.и. = Сп / Со *100 %;

4.Кф.и. = Сп - Со *100 %; 5. Кф.и. = Сп + Со / Сп*100 %;

мұнда Сп – негізгі қордың алғашқы құны;

Со – негізгі қордың қалдықтық құны.

19.Кәсіпорын өзінің өндіретін және коммерциялық қызметін іске асыру үшін өндіріс факторларының ақшалай түріндегі шығындары - бұл

1.пайда

2.жалақы

3.шығындар

4.пайдалылық

5.жөндеу шығындары

20.Өзіндік құнды төмендету резервтері:

1.өндірістің техникалық деңгейін жақсарту

2.өндірісті ұйымдастыру және еңбекті жақсарту

3.өндірілген өнімнің құрылымы мен өнім көлемінің өзгеруі

4.негізгі қорларды пайдалануды жақсарту

5.барлық жауабы дұрыс

21.Экономикалық теорияда «Жұмыс күші» дегеніміз – бұл...

1.адамның дене және ой қабілеттілігінің жиынтығы, оның жұмысқа деген алғырлығы

2.адамның қатысуымен өнім көлемінің өзгеруі

3.өзіндік құнды ұтымды пайдалану

4.қор қайтарымының жоғарлауы

5.дұрыс жауабы 1 мен 3

22. Жұмыс күнінің ұғымы:

1.тариғи категория, еңбек өнімділігіне сәйкес өзгереді

2.табиғи, әлеуметтік шектері айқындалған уақыт

3.жұмыс орнында жасаған жұмысына кеткен уақыт

4.тек еңбек операцияларын атқару арқылы жұмсалған уақыт

5.дұрысы 1,2,3

23.Есеп жылында кәсіпорын 22500 мың тг. өнім шығарды. Негізгі қордың орта жылдық құны 18500 мың тг. Қор сыйымдылығын есептеңіз.

1.0,82

2.2,18

3.0,12

4.1,74

5.1,89

24.Есеп жылында кәсіпорындағы жұмыскерлер саны 100 адам. Негізгі қордың орта жылдық құны 18500 мың тг. Еңбекпен жарақтану қорын есептеңіз.

1.185 мың тг./адам

2.200 мың тг./ адам

3.112 мың тг./ адам

4.145 мың тг./ адам

5.98 мың тг./ адам

25.Адамдардың және олар құрған бірлестіктердің белсенді , дербес шаруашылық қызметі:

1.кәсіпкерлік

2.кәсіпорын ұйымы

3.мемлекеттік кәсіпорын

4.бюджеттік кәсіпорын

5.серіктестік

26.Жоспар дегеніміз:

1.бекітілген мақсат

2.кәсіпорын ұйымы

3.мемлекеттік кәсіпорын

4.бюджеттік кәсіпорын

5.үзілмейтін процесс

27.Кәсіпорынның өндірістік құрымының негізгі элементтері:

1.цех, жұмыс орны, участок

2.кәсіпорын ұйымы

3.мемлекеттік кәсіпорын

4.бюджеттік кәсіпорын

5.процесс, жұмыс орны

28.Станоктар мен құрал – жабдықтар келесі қорларға жатады:

1.негізгі

2.айналым

3.цех

4.кезектегі

5.өндірістік емес

 

Кәсіпорын экономикасы және менеджмент

1 н. 2 н. 3 н. 4н. 5н. 6н. 7н. 8н. 9н. 10.н
1.2 2.2 3.3 4.3 5.1 6.4 7.4 8.4 9.3 10.4 11.1 12.4 13.5 14.5 15.1 16.3 17.5 18.3 19.5 20.1 21.1 22.2 23.1 24.2 25.2 26.3 27.4 28.1 1.1 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3 7.3 8.5 9.3 10.2 11.3 12.3 13.4 14.1 15.2 16.2 17.2 18.3 19.5 20.2 21.5 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.3 28.1 1.2 2.1 3.3 4.1 5.5 6.1 7.1 8.3 9.3 10.2 11.2 12.2 13.5 14.5 15.5 16.1 17.4 18.4 19.2 20.3 21.1 22.2 23.1 24.1 25.1 26.5 27.1 28.1 1.5 2.1 3.1 4.4 5.2 6.1 7.2 8.4 9.1 10.5 11.1 12.2 13.2 14.1 15.1 16.2 17.2 18.1 19.4 20.2 21.3 22.2 23.1 24.1 25.1 26.4 27.1 28.1 1.1 2.3 3.2 4.1 5.2 6.2 7.1 8.2 9.2 10.2 11.2 12.3 13.1 14.1 15.2 16.1 17.1 18.1 19.3 20.5 21.1 22.3 23.1 24.1 25.1 26.1 27.4 28.1 1.2 2.2 3.3 4.3 5.1 6.4 7.4 8.4 9.3 10.4 11.1 12.4 13.5 14.5 15.1 16.3 17.5 18.3 19.5 20.1 21.1 22.2 23.1 24.1 25.1 26.1 27.2 28.1 1.1 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3 7.3 8.5 9.3 10.2 11.3 12.3 13.4 14.1 15.2 16.2 17.2 18.3 19.5 20.2 21.5 22.1 23.1 24.1 25.1 26.4 27.1 28.1 1.2 2.1 3.3 4.1 5.5 6.1 7.1 8.3 9.3 10.2 11.2 12.2 13.5 14.5 15.5 16.1 17.4 18.4 19.2 20.3 21.1 22.2 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.2 1.5 2.1 3.1 4.4 5.2 6.1 7.2 8.4 9.1 10.5 11.1 12.2 13.2 14.1 15.1 16.2 17.2 18.1 19.4 20.2 21.3 22.2 23.1 24.1 25.2 26.1 27.1 28.1 1.1 2.3 3.2 4.1 5.2 6.2 7.1 8.2 9.2 10.2 11.2 12.3 13.1 14.1 15.2 16.1 17.1 18.1 19.3 20.5 21.1 22.3 23.1 24.1 25.5 26.1 27.1 28.1

 

Название клуба (команды)  
Номер игры: Команда А Команда Б
Дата игры:    

 

 

Игровой номер Цвет формы Фамилия и имя игрока
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Тренер    
Помощник тренера    

 

Передаётся Ст. судье / комиссару игры вместе с паспортом команды и лицензиями.

 

Трассы ориентирования в з/н:

 

№1: 5130 м – 17 КП (М21,35,45)

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 32; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.148.252
Генерация страницы за: 0.008 сек.