Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Обманом прийшов твій брат і забрав твоє благословення!

Урок №4

На каждый вопрос найдите правильный ответ и выпишите его номер.

На каждый вопрос найдите правильный ответ и выпишите его номер.

А. РСЧС создана с целью:

1. прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения аварийноспасательных и других неотложных работ;

2. объединения усилий органов центральной власти, органов исполнительной власти, субъектов РФ, городов и районов, а также организаций, учреждений и предприятий, их сил и средств в области предупреждения и ликвидации ЧС;

3. обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории РФ.

 

Б. РСЧС состоит из:

1. центральных органов, уровней и подсистем;

2. ведомственных подсистем;

3. функциональных подсистем.

 

В. Территориальные подсистемы РСЧС создаются:

1. для предупреждения и ликвидации ЧС в городах и районах;

2. для предупреждения и ликвидации ЧС на промышленных объектах;

3. для предупреждения и ликвидации ЧС в субъектах РФ в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению этих территорий.

 

Г. Комиссия по ЧС органа местного самоуправления является координирующим органом РСЧС на:

1. территориальном уровне;

2. местном уровне;

3. объектовом уровне.

2 3 3 1

 

Урок 1.ВАРИАНТ № 2.

А. Система гражданской обороны в бывшем Советском Союзе и России до начала 90-х годов была ориентирована на:

1. на проведение спасательных работ в условиях повседневной жизни;

2. на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в мирное время;

3. на защиту населения в военное время, в частности от оружия массового поражения.

 

Б. РСЧС состоит из:

1. территориальных и функциональных подсистем;

2. территориальных и производственных подсистем;

3. федеральных, региональных и местных подсистем и уровней.

 

В. Координирующим органом РСЧС на территориальном уровне является комиссия по ЧС:

1. межведомственная;

2. ведомственная;

3. органа исполнительной власти субъекта РФ.

 

Г. Рабочими органами комиссий по ЧС соответствующих органов государственной власти и местного самоуправления являются:

1. специально создаваемые штабы;

2. органы управления (комитеты, управления, отделы) по делам ГО и ЧС;

3. эвакуационные комиссии.

3 1 3 2

Тема уроку:

Мета: На прикладі життя Якова, показати дітям, що чесність і довіра
Богові та шанування Божих обітниць – це якості, надзвичайно цінні
в очах Божих, і людина, яка ставить небесні цінності на перше місце
у своєму житті, обов’язково матиме нагороду і спадщину від Бога.Золотий вірш: «Зневажай слово Боже, і ти опинишся у біді. Виконуй заповіді Божі,
і ти матимеш успіх у житті.» Приповісті Соломона 13:13


Хід уроку

Привітання.Молитва.

Опитування домашнього завдання.

Конспект уроку:

 

Авраам помер у 175 років, у щасливій старості. Його поховали сини Ісак та Ізмаїл у печері Махпела на полі Ефрона , що його купив Авраам у синів Хета. Там поховано Авраама й Сарру.

А після смерті Авраама Бог благословив Ісака. Ісак оселився біля криниці Лахаї-Рої. Йому було сорок років, коли він побрався з Ревекою, дочкою арамія Бетуїла. Він дуже любив свою дружину. Проте в них 20 років не було дітей. І написано: «І молився Ісак до Господа про жінку свою,бо неплідна була. І Господь був ублаганий ним,- і завагітніла Ревека…»
Ісак довіряв Богові у важливому питанні свого майбутнього потомства. Він добре пам’ятав приклад свого батька і про своє чудесне народження від зістарілих батьків, і тому старанно молився і благав Бога про дітей.
Господь почув молитви Ісака, і Ревека завагітніла й мала в утробі двох синів. Ще не народившись, вони почали боротися один з одним. Ревека говорила: «Для чого це я переношу?» І пішла запитатися Господа..»

Господь сказав Ревеці:

«Ти носиш у собі два племені, й від тебе підуть два різних народи. Один народ зро-биться сильнішим за інший, але більший служитиме меншому».

Коли настав час, Ревека народила близнюків. Вони народилися, коли їх батькові було вже 60 років, а Аврааму – 160 років.
Перший з’явився на світ увесь червоний і кошлатий. Його назвали Ісавом - «кошлатий». Брат його народився, тримаючись рукою за п’ятку Ісавову. Його назвали Яковом – «хитрун» або «перепона». Ісав був старшим за Якова всього на декілька хвилин. Хлопці повиростали. Близнюки Яків та Ісав разюче відрізнялися один від одного зовнішні-стю, і характером, і способом життя.
Ісав був волосатий і рудий, енергійний, грубий і сильний. Ісав став спритним ловцем дичини, здібним мисливцем, степовиком.

 

А Яків був повною протилежністю свого брата – з гладкою шкірою і чорнявий, він був лагідної і тихої вдачі. Яків жив у наметах разом з батьком і матір`ю, тобто три-мався дому, на відміну від брата мисливця, і задовольнявся життям пастуха.
Ім’я Яків — означає «хитрун», «перепона», так його назвали при народженні за те, що він ще в утробі матері запинав брата, хотів якимось чином обійти свого брата і з’явитися на цей світ першим. На той час існувала традиція щодо первородства, згідно якої батькове бла-гословення і більша частина спадку належали саме старшому синові. Але сильніший Ісав не дав йому цього, і першим народився все-таки він і став первородним сином Ісака.
Уважний і вдумливий Яків часто думав про велике благословення, яке Бог

обіцяв його дідові Аврааму, частку в якому, як він очевидно думав, він упустив

внаслідок випадковості при народженні – всього лише із-за кількох хвилин. Чим більше Яків думав, тим більше розумів і цінував значення цієї великої обітниці.

 

Написано: «І полюбив Ісак Ісава, бо його здобич мисливська йому смакувала, а Ревека любила Якова.»

Ісак більше любив Ісава, який догоджав йому їжею зі своєї дичини, тоді як Ревека,

найбільше любила Якова, який мав лагідну та мирну вдачу і теж часто брався готу-вати їжу, разом з матір’ю.

Якось зварив Яків їжу, а з поля повернувся змучений Ісав і сказав Якову:

— Дай мені поїсти тієї червоної юшки, бо я вкрай стомився.

Яків, одержимий лише однією думкою, вирішив не втрачати нагоди і відповів своєму братові:

— А ти продай мені своє первородство, (бо йому дуже хотілося, щоб саме його стосувалося благословення, дане Богом Авраамові, яке по праву народження належало Ісавові).

«І відповів Ісав:

— Нащо ж мені оте первородство, коли я вже ледь живий і ось вмираю (з голоду)?

А Яків сказав:

— То ти мені зараз присягни.

І той присягнув йому» і продав первородство Якову. Тоді Яків дав братові хліба та юшки з сочевиці. А Ісав попоїв, попив, підвівся й пішов геть. Лише за миску «соче- вичного варива» Ісав розпрощався зі своїм первородством‚ скріпивши угоду клятвою. Він не думав про майбутнє, його цікавило тільки теперішнє.
Так «Ісав зневажив (знехтував) первородство своє».

В оповіданні про продаж права первородства підкреслюються грубі манери Ісава, і буквальний переклад його просьби до Якова звучить так: «Дай мені проковтнути цієї червоної гидоти» (Буття, 25:30).

Ісав грубий, повний фізичної сили, потурав власним бажанням і не терпів жодних обмежень. Він думав більше про приємності теперішнього життя і, очевидно, вважав обітницю Бога його дідові Аврааму повністю другорядною.
Якщо ж ми будемо детальніше розглядати іудейську традицію, то побачимо, що право первородства надавало такі привілеї :

1) Право першості у сім’ї;

2) Подвійна частина батьківського спадку;

3) Священицька служба в родині;

4) Благословення Авраама , що обіцяє в його нащадках благословляться всі народи землі.

Обидва брати були навчені цінувати первородство надаючи йому великої ваги, оскільки воно передбачало не тільки успадкування значної частини земного багатства, а й духовні переваги. Хто отримував його, той ставав священиком своєї родини і з його нащадків мав вийти Викупитель світу.

Легковажний Ісав присягнувся братові Якову своїм первородством за миску їжі, з презирством, відносячись до такої важливої традиції. Він продає за сочевичний суп право первородства своєму братові Якову, і тим самим показав, що у нього немає ніякої особливої віри в Бога та в Його обітниці.

В розповіді про продаж первородства Ісав зображений рабом свого нестримного апетиту, нездатним відкласти задоволення негайного бажання, аби отримати користь у майбутньому. «Зневажив Ісав первородством» - таким сумним зауваженням коментує Біблія вчинок Ісава.

Ісав являє собою класичний зразок людини, яка не розуміє справжніх, духовних цінностей. Автор Послання до євреїв згадує Ісава в якості прикладу «блудника, або нечестивця, який за харчі відмовився від свого первородства» (Євреям, 12:16).

Ісавова безтурботність виставлена нам як застереження, що коли хтось із нас легковажить своїм «первородством» (народженням згори), то не лише втратить його, але втратить також Божу ласку (Євреїв 12: 15-17). Через цей сочевичний суп «оте червоне» Ісав отримав від Бога ім’я «Едом» (червоний), це ім’я дало національну назву цілому народу, потомкам Ісава – едомляни, ідумеї.

 

А вдумливий і дбайливий Яків завжди більше думав про майбутнє, ніж про тепе-рішнє. Він прагнув осягнути духовне первородство, і не лише для матеріального добробуту, а й задля духовного благословення — стати родоначальником вибраного народу, з якого походитиме обітований Месія.
Любов Якова до первородства виставлена нам для наслідування. Біблія виразно говорить нам, що любляча Божа милість була з Яковом: «Покохав Я Якова, а Ісава зненавидів»,- сказав Бог (Малахії 1:2). Яків був улюблений Богом із-за своєї шано-бливої любові до Нього і цінування великої, скріпленої присягою Божої обітниці, даної Богом Авраамові.
Яків став засновником ізраїльтян.

 

* * *

ІСАКОВЕ БЛАГОСЛОВІННЯ

Бут., 27:1-33, 41-43; 28:3-4

 

Минули роки; Ісак постарів, і затемнились йому очі. Якось він покликав до себе Ісава й сказав йому:

— Візьми своє знаряддя — сагайдак і лук, піди в поле, уполюй мені дичину й приготуй страву, яку я люблю, щоб благословила тебе моя душа перед смертю.

Ісав вирушив на полювання, як звелів батько. А Ревека все чула і сказала Якову:

— Послухай-но мене й зроби усе, що я тобі скажу. Принеси мені двійко козенят із нашої отари. А я приготую їх так, як полюбляє батько. Тоді подаси ту страву батькові, щоб він з’їв і благословив тебе перед смертю.

— Але ж Ісав увесь волохатий, а в мене шкіра гладка,— відповів Яків.— Батько мене помацає, зрозуміє, що то не Ісав, і вийде, що я глузую з нього. І замість благословіння я накличу на себе прокляття.

— На мені буде твоє прокляття,— сказала мати.— Ти слухай лише мене й піди та принеси двоє козенят.

Вона приготувала страву, вбрала Якова в одяг Ісава, а руки й шию обв’язала йому козячими шкурами. Тоді дала синові хліб і приготовану смачну страву.

Яків приніс батькові їжу та звернувся до нього:

— Підводься, батьку, сідай та попоїж дичини, щоб душа твоя поблагословила мене.

Ісак здивувався:

— Як це ти так швидко знайшов здобич, сину мій?

А той відказав:

— Бо мені допоміг твій Господь Бог.

І сказав Ісак Якову:

— Підійди-но, я обмацаю тебе, чи ти справді мій син Ісав, чи ні.

Яків підійшов до батька, а той обмацав і сказав:

— Голос Якова, а руки Ісава. То ти син мій Ісав?

А той відказав:

— Так.

І промовив до нього Ісак, його батько:

— Підійди ж і поцілуй мене, сину мій!

Син підійшов і поцілував його. А той понюхав запах вбрання його і поблагословив:

— Дивись, запах сина мого, немов запах поля, що його Господь благословив! І хай Бог тобі дасть з роси Неба, і з ситості землі, і збіжжя багато й вина молодого! Нехай тобі служать народи, і народи нехай тобі вклоняються! Будь паном для братів своїх, і нехай тобі вклоняються сини твоєї матері. Хто тебе проклинає — проклятий, а хто поблагословить тебе — благословенний!

Щойно закінчив Ісак благословляти Якова і той вийшов, повернувся з полювання Ісав. І також приготував батьку смачний наїдок та сказав:

— Підводься, батьку, сідай та попоїж дичини, щоб душа твоя поблагословила мене!

І озвався до нього Ісак:

— Хто ти?

А той відказав:

— Я син твій, первородний Ісав.

Ісак аж затремтів та й сказав:

— Хто ж тоді той, що мисливську здобич зловив і до мене приніс, а я з’їв, поки ти прийшов, і поблагословив його? І він лишається благословенний!

Як Ісав почув батькові слова, то гірко скрикнув на повні груди, і звернувся до батька:

— Поблагослови й мене, батьку!

А той відказав:

І промовив Ісав:

— Недарма назвали його Яковом*. Він двічі обдурив мене: забрав первородство моє, а тепер і благословіння.

А Ісак на те:

— Я поставив його володарем над усіма братами. І забезпечив його хлібом і молодим вином. А що ж тоді тобі я зроблю, сину?

І сказав Ісав батькові:

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Обманом прийшов твій брат і забрав твоє благословення!

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 62; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.198.52.8
Генерация страницы за: 0.012 сек.