Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА

(дзённая форма атрымання адукацыі)

Нумар раздзела, тэмы, занятка Назва раздзела, тэмы, пералік вывучаемых пытанняў Колькасць аудыторных гадзін     Матэрыяльнае забеспячэнне заняткаў (наглядныя, метадычныя дапаможнікі і г.д.)     Літаратура       Форма кантроля ведаў
Лекцыі Практычныя (семінарскія) заняткі Лабараторныя заняткі Кіруемая самастойная работа студэнтаў
  Археалогія Беларусі          
1. Археалогія як навука       [1; 4–6; 14; 17]  
1.1 Паняцце археалогіі. Прадмет, задачы, метады. 1. Паняцце археалогіі. Пісьмовыя і рэчавыя крыніцы. Мацярык, культурны слой 2. Археалагічная перыядызацыя і храналогія. Апрацоўка крыніц. 3. Даціроўка археалагічнага комплекса. Археалагічная культура. 4. Сувязь археалогіі з іншымі навукамі.       Прэзентацыя “Археалогія Беларусі” [1; 13; 15]  
1.2 Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Беларусі ў кантэксце сусветных археалагічных даследаванняў. 1. Славутыя археолагі сусвету 2. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Беларусі.       Прэзентацыі “Археолагі сусвету” і “Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Беларусі” [4–6] Праверка канспектаў
1.1.1. Археалогія як навука. 1. 1.Паняцце археалогіі. Прадмет, задачы, метады 2.2.Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Беларусі           Праверка рэфератаў
2. Археалагічная перыядызацыя - -   [1–3; 7–10; 12–13; 19–20]  
2.1 Палеаліт и мезаліт. 1.Прынцыпы археалагічнай перыядызацыі. 2.Палеаліт: прылады і заняткі. 3.Мезаліт: прылады і заняткі       Прэзентацыя “Палеаліт и мезаліт” [1–3; 7–10] Праверка канспектаў
2.2 Палеагеаграфічны нарыс. Першапачатковае засяленне тэрыторыі Беларусі. Палеалітычныя і мезалітычныя культуры на тэрыторыі Беларусі. 1. Палеагеаграфічны нарыс. 2. Эпоха мусцье на тэрыторыі Беларусі. 3. палеалітычныя і мезалітычныя культуры на тэрыторыі Беларусі.       Прэзентацыя “Першапачатковае засяленне тэрыторыі Беларусі”. [1–3; 7–10]  
2.3 Неаліт. Неалітычныя культуры на тэрыторыі Беларусі. 1. Неалітычныя паселішчы і прылады працы. 2. Неалітычныя культуры на тэрыторыі Беларусі.         Прэзентацыя “Неалітычныя культуры на тэрыторыі Беларусі”.   [12; 19–20]  
2.4 Бронзавы век. Культуры бронзавага веку на тэрыторыі Беларусі. 1. Энеаліт. 2. Культуры бронзавага веку на тэрыторыі Беларусі.       Прэзентацыя “Культуры бронзавага веку на тэрыторыі Беларусі”.   [12; 19–20]  
2.5 Жалезны век. 1. Прынцыпы працы з жалезнай рудой. 2. Культура Урарту. 3.Скіфы и сарматы. 4.Антычныя дзяржавы Паўночнага Прычарнамор’я.       Прэзентацыя “Жалезны век”.   [12; 19–20]  
2.6 Жалезны век на тэрыторыі Беларусі 1.Мілаградская і паморская культуры. 2.Культура штрыхаванай керамікі. 3.Днепра-двінская культура. 4.Зарубінецкая культура. 5.Кіеўская і вельбарская культуры. 6.Культуры ранняга сярэдневякоўя       Прэзентацыя “Жалезны век на тэрыторыі Беларусі”   [12; 19–20]  
2.1.1. Археалагічная перыядызацыя 1. Палеаліт и мезаліт. 1. 2. Неаліт 2. 3.Бронзавы век. 3.4. Жалезны век.           Праверка рэфератаў, тэсты
3. Сярэдневяковы перыяд       [1–2; 4–11]  
3.1 Усходнеславянскія саюзы плямёнаў на тэрыторыі Беларусі па археалагічных даных 1. Полацкія крывічы. 2. Дрыгавічы. 3. Радзімічы. 4. Насельніцтва Панямоння.       Прэзентацыя “Усходнеславянскія саюзы пляменаў на тэрыторыі Беларусі па археалагічных даных”   [1–2] Праверка канспектаў
3.2 Сярэдневяковая вёска і гарады X-XIII стст. па археалагічных даных. 1. Сельскія паселішчы і заняткі жыхароў. 2.Гарады Паўночнай і Цэнтральнай Беларусі. 3. Гарады Паўднёвай Беларусі. 4.Гарады беларускага Панямоння. 5. Гарады Усходняй Беларусі.       Прэзентацыя “Сярэдневяковая вёска і гарады X-XIII вв. па археалагічных даных”.   [7–8]  
3.3 Эканамічнае развіццё і культура гарадоў X-XIII стст. на тэрыторыі Беларусі 1.Масавыя жытлы і гаспадарчыя пабудовы 2. Рэчавы інвентар. Тэхналогія рамёстваў. 3. Гандаль і прывазныя вырабы. 4. Манетныя і манетна-рэчавыя скарбы. 5. Пісьменства. 6. Мураванае дойлідства.       Прэзентацыя “Эканамічнае развіццё і культура гарадоў X-XIII стст. на тэрыторыі Беларусі”   [7; 9]  
3.1.1 Сярэдневяковы перыяд 1. 1.Усходнеславянскія саюзы пляменаў на тэрыторыі Беларусі па археалагічных даных 2.Сярэдневяковая вёска і гарады X-XIII вв. па археалагічных даных. 2. 3.Эканамічнае развіццё і культура гарадоў X-XIII стст. на тэрыторыі Беларусі 3.           Праверка рэфератаў, тэсты
Помнікі XIV-XVIII стст.       [7; 11; 14–16; 20] Праверка канспектаў
4.1 Паселішча і могільнікі 1. Гарады. 2. Мястэчкі. 3. Замкі. 4. Сельскія паселішчы. 5. Неўмацаваныя феадальныя сядзібы. 6. Могільнікі. 7.Паганскія свяцілішчы і культавыя аб’екты.         Прэзентацыя “Паселішча і могільнікі”   [11]    
4.2 Рэчавы матэрыял: тэхналогія, тыпалогія, храналогія 1.Металічныя вырабы. Вырабы з каляровага металу. 2.Вырабы з гліны. 3.Вырабы са шкла. 4.Вырабы са скуры. 5.Дрэва, костка, камень: апрацоўка і вырабы. 6.Матэрыялы нумізматыкі, сфрагістыкі, метралогіі, знойдзеныя пры раскопках.         Прэзентацыя “Рэчавы матэрыял: тэхналогія, тыпалогія, храналогія”   [11]  
4.1.1 Помнікі XIV-XVIII стст. 1. Паселішча і могільнікі 2.Рэчавы матэрыял: тэхналогія, тыпалогія, храналогія           Праверка рэфератаў, тэсты
  Усяго:          

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 58; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.41.203
Генерация страницы за: 0.007 сек.