Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема № 7. Комунікації у комплексі маркетингу

Субъект современного международного права.

Субъекты международного права — участники международных отношений, обладающие международными правами и обязанностями, осуществляющие их на основе международного права и несущие в необходимых случаях международно-правовую ответственность.

Основной отличительной чертой субъектов международного права является юридическая способность к самостоятельным юридическим действиям, включая создание согласованных международно-правовых норм и независимому осуществлению прав и обязанностей, установленных этими нормами.

Свойства субъектов

Если придерживаться классического взгляда на понимание субъекта международного права, то среди его свойств можно выделить три основных[2]:

Субъект международного права самостоятельно и автономно может осуществлять юридически значимые действия, среди которых, в первую очередь, можно выделить участие в создании международно-правовых согласованных норм.

Субъект международного права независимо осуществляет возникшие на основе установленных международно-правовых согласованных норм права и обязанности.

Субъект международного права также несет международную ответственность за невыполнение международных обязанностей.

Однако существуют также иные точки зрения, согласно которым субъектом международного права может являться любой субъект, несущий права и обязанности, проистекающие из международно-правовых согласованных норм[3]. Тем самым к субъектам международного права можно отнести и частных лиц (физических лиц, юридических лиц, транснациональные корпорации). Однако общепринятая точка зрения заключается в том, что субъектами международного публичного права признаются лишь те образования, которые создают правовые нормы[4]. Вопрос о физических лицах как субъектах международного права до сих пор является спорным.

 

Завдання 1. Визначення цільової аудиторії реклами

Поняття цільової аудиторії реклами не завжди збігається з поняттям цільового ринку товару, що рекламується (його потенційними споживачами). Охарактеризуйте цільовий ринок і цільову аудиторію реклами для таких товарів:

а) дитяче харчування;

б) чоловічі сорочки;

в) спортивне спорядження для шейпінґу й аеробіки.

Завдання 2.Вибір адресатів та носіїв рекламного оголошення

2.1. До рекламного агентства звернувся замовник, який повідомив, що у нього є для продажу великі партії таких товарів:

• прогулянкові лижі;

• мармелад у дрібній розфасовці;

• набори кольорових фломастерів.

Уявіть, що Ви - співробітник рекламного агентства і Вам запропоновано зайнятися рекламною кампанією одного з вказаних вище видів товарів. Виберіть будь-який з них.Питання до завдання:

1. За якими критеріями та які категорії, цільові групи потенційних споживачів - адресатів реклами - Ви пропонуєте виокремити для реклами вибраного Вами товару?

2. Які носії реклами Ви вважаєте за доцільне задіювати (зокрема, як основні та як допоміжні) і рекомендувати замовнику для розміщення реклами?

3. В яких місцях, на якій території ви плануєте розміщувати цю рекламу?

 

2.2. Існує багато можливостей для розміщення різних форм інтернет-реклами. Уявіть, що Вам доручено здійснити рекламу університету в Інтернеті. Які б три сайти для розміщення реклами Ви б обрали? Визначте основні характеристики користувачів кожного з обраних сайтів. Які заходи із захисту приватності відвідувачів треба запровадити?

Завдання 3. Вибір фірмою засобів розповсюдження реклами

3.1. Фірма „Радан" пропонує на ринку Львівщини шини для легкових автомобілів. Для інтенсифікації млявого збуту керівництво хоче прорекламувати свій товар, але фінансові можливості фірми дуже обмежені.

Проаналізуйте, які засоби розповсюдження краще вибрати фірмі для реклами своєї продукції з урахуванням:

а) специфіки товару;

б) хорошого охоплення цільової аудиторії;

в) обмежених коштів.

3.2. Фірма „Сандра" виробляє жіночі прикраси із срібла й напівкоштовного каміння, біжутерію. Для реалізації продукції вона орендує відділи в універмагах і має три невеличкі магазини, періодично подає рекламні оголошення у місцевих газетах.

Заздалегідь плануючи активізацію комунікаційної діяльності до Різдвяних свят, фахівець із питань реклами фірми вирішив використати в листопаді-грудні й інші засоби розповсюдження рекламної інформації. В умовах обмежених коштів, що не дають можливості використати телебачення, він розглядає два варіанти: 1) рекламу на радіо; 2) рекламні щити.

Проаналізуйте разом із фахівцем переваги та недоліки кожного засобу розповсюдження реклами і допоможіть йому вибрати оптимальний варіант, ураховуючи специфіку товару і характер цільової аудиторії.

Завдання 4. Формування СМК підприємства

1. Підприємство виготовляє сільськогосподарську техніку з хорошими експлуатаційними характеристиками для колективних і великих фермерських господарств. В останні роки обсяги збуту продукції знизились. Для подолання негативних тенденцій керівництвом прийнято рішення сформувати ефективну систему маркетингових комунікацій підприємства (СМК). Які складові СМК, на Вашу думку, краще використати в такій ситуації?

2. Фірма, яка випускає побутову техніку, планує згорнути виробництво застарілої моделі пральних машин і провести поетапну реконструкцію технологічного процесу для випуску машин нового покоління. Яку складову СМК доцільно використати для просування застарілої моделі, випуск якої поступово зменшується?

Завдання 5. Вибір рекламоносіїв

5.1. Після вибору засобів розповсюдження рекламної інформації треба вибирати конкретні рекламоносії. Найважливішим показником при тому є порівняльна вартість звернення уданому рекламоносії. У табл. 1 наведено деякі характеристики трьох газет, що їх може вибрати фірма в ході рекламної кампанії.

 

Таблиця 1 – Характеристики газет

 

Видання Тариф за одну полосу ф. А4, грн. Тираж Коефіцієнт обігу*
Газета «А» 2,3
Газета «Б» 2,7
Газета «С» 2,1

* Коефіцієнт обігу показує середню кількість читачів, через руки яких проходить один примірник даного носія.

 

Порівняйте газети за показниками:

1) за ставкою тарифу на 1000 примірників газети;

2) за вартістю 1000 контактів з аудиторією.

За яким із цих показників і чому доцільно вибрати газету?

5.2. Туристична фірма хоче подати рекламне оголошення розміром 1/8 полоси в одній з регіональних газет про організацію зимового відпочинку в Карпатах. Допоможіть менеджерові з питань реклами фірми вибрати оптимальний рекламоносій, беручи до уваги охоплення даним виданням цільової аудиторії і показник питомих рекламних витрат. Характеристики газет наведено в табл. 1.

Виконайте розрахунки, обґрунтуйте вибір оптимального рекламоносія.

 

Таблиця 1 – Характеристики газет

 

Видання Характеристика Тираж Вартість рекламного блоку розміром 1/8 газетної полоси, грн.
Газета «А» газета для широкого загалу
Газета «Б» молодіжна газета
Газета «С» газета для ділових людей

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Тема № 7. Комунікації у комплексі маркетингу

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 180; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.10.211
Генерация страницы за: 0.008 сек.