Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН. Перелік графічного матеріалу

Перелік графічного матеріалу

З А В Д А Н Н Я

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

ФакультетМіжнародних економічних відносин

КафедраМіжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Освітній ступінь «Магістр»

Спеціальність8.03050301 «Міжнародна економіка»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри міжнародної економіки

та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

_______________ доцент Стахорська С.І.

«02» вересня 2016 року

 

 

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

Шевченко Тетяни Олександрівни

1. Тема роботи: «Інноваційний механізм забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства»

Керівник роботи:Бондаренко Л.М., к.е.н., доцент

затверджені наказом ректора від «01» вересня 2016 року №1107-C

2. Строк подання студентом роботи:30 січня 2017 року

3. Вихідні дані до роботи:Статистична звітність підприємства, нормативно правові та законодавчі акти України, періодичні видання, науково-методичні розробки вітчизняних та зарубіжних авторів

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки(перелік питань, які потрібно розробити):

Розділ 1: Теоретичні основи управління експортною діяльністю підприємства

Розділ 2: Аналіз і оцінка управління експортною діяльністю ПАТ «Турбогаз»

Розділ 3: Шляхи вдосконалення системи управління експортною діяльністю підприємства

Плакат 1: Структура і класифікація експортної діяльності підприємства

Плакат 2: Сутність поняття «управління експортною діяльністю підприємства»

Плакат 3: Підходи до оцінки ефективності експортної діяльності підприємства

Плакат 4: Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ПАТ «Турбогаз»

Плакат 5: Показники оцінки ефективності управління експортною діяльністю ПАТ «Турбогаз»

Плакат 6: Комплексна програма вдосконалення системи управління експортною діяльністю підприємства

Плакат 7: Планування основних техніко-економічних показників з урахуванням запропонованих заходів та оцінка економічної ефективності

6. Дата видачі завдання: 02 вересня 2016р.

 

№ з/п Назва етапів дипломної роботи Строк виконання етапів роботи Примітка
1. Розробка плану дипломної роботи, ознайомлення з літературними джерелами за темою 02.09.2016- 15.09.2016  
2. Написання теоретичної частини дипломної роботи 16.09.2016- 12.10.2016  
3. Написання аналітичної частини дипломної роботи 13.10.2016- 10.11.2016  
4. Написання проектної частини дипломної роботи 11.11.2016- 05.12.2016  
5. Перевірка чернетки дипломної роботи та внесення змін до неї керівником 06.12.2016- 15.12.2016  
6. Перевірка якості дипломної роботи у системі «Антиплагіат» 16.12.2016- 19.12.2016  
7. Оформлення дипломної роботи 20.12.2016 29.01.2017  
8. Подання Голові державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної роботи 30.01.2017- 01.02.2017  

 СтуденткаШевченко Т.О.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН. Перелік графічного матеріалу

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 37; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 23.20.13.165
Генерация страницы за: 0.007 сек.