Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

До виконання дипломного проекту на тему:

"Музей сучасного мистецтва"

 

Дипломник: ст.гр. А-477

Горковлюк І. М.

Керівник:

Доц. Таран С.Ф.

Асс.Дмитрик Н.О.

Асс.Скаленко Л. М.

 

Одеса-2015 р.

 

 

ЗАВДАННЯ

На дипломний проект бакалавра на тему "Музей сучасного мистецтва"

1.Основа для складання завдання Рішення ОГАСА архітектурного института, погоджене з кафедрою архітектури і містобудування.
2. Сфера застосування проекту з вказівкою будівельно-кліматичного району і розрахункових температур зовнішнього повітря Музей сучасного мистецтва в місті Одеса. III Б2 кліматична зона будівництва. Розрахункова температура зовнішнього повітря : +22 З, - 18 З.    
3. Вказівки і необхідні початкові дані про особливі умови будівництва Сейсмічність 5-6 балів; рівень грунтових вод - середній; рельєф - плоский
4. Призначення об'єкту, розрахункова місткість, склад приміщень, робоча площа Завданням музею сучасного мистецтва є допомога всім зацікавленим краще зрозуміти себе та своє місце у цьому світі. Музей дає нашим поглядам іншу перспективу і тим самим уможливлює глибше розуміння себе та інших. Склад і площі усіх приміщень прийняти відповідно до додатка А.
5. Стадійність проектування: Дипломний проект виконується відповідно до вимог, що пред'являються до дипломного проектування.
6. Основні вимоги до архітектурно - планувальному рішенню генплану : Розробити якісно новий тип будівлі музей сучасного искуства.
7Основні вимоги до архітектурно - планувальному рішенню будівлі. Передбачити наступні групи приміщень у будівлі музею : Медичні приміщення; Службово-побутові приміщення;  
8. Основні вимоги до конструктивного рішення і матеріалів несних і захищаючих конструкцій, до обробки будівлі. Конструктивне рішення будівлі має бути тісно пов'язане з його внутрішньою планувальною структурою, враховувати наявність місцевих будівельних матеріалів і можливостями місцевої будівельної бази. Прийняти монолітні залізобетонні, і індивідуальні металеві конструкції за узгодженням з кафедрою архітектурних конструкцій. У обробці приміщень використати місцеві природні і штучні матеріали.
9. Характеристика інженерного устаткування. - У музеї передбачити: - Гаряче і холодне водопостачання - каналізацію; - водяне опалювання; - каналізацію; - енергопостачання; - газопостачання; - телефонізацію; -охоронну і пожежну сигналізацію; молнезахист; -систему пожежогасіння; -телебачення.
10Вказівки про черговість розробки проекту. Проект розробляється строго згідно з графіком дипломного проектування.
11. Вказівки про необхідність розробки інтер'єрів приміщень. . Розробити інтер'єр зони фойє або інтер'єр зони вестибюлю. А також інтер'єр зали експозиції.
12. Вказівки про необхідність попереднього узгодження проектних рішень. Погоджувати на кафедрі архітектуру будівель і споруд під час обходів.
13 Вимоги до благоустрою. Благоустрій вирішити з урахуванням сучасних вимог в області ландшафтної архітектури. Передбачити розміщення і об'ємно - планувальні рішення малих архітектурних форм.
14. Вказівки по УИРС. У основу рішення дипломного проекту покласти матеріали реферату.

 Завдання на проектування розробили:

Дипломниця: ст. гр. А-477 Горковлюк І.М.

Керівник:

Доц. Таран С.Ф.

Асс.Дмитрик Н.О.

Асс.Скаленко Л. М.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 8; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.197.251
Генерация страницы за: 0.005 сек.