Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Прочитайте мікротексти й виконайте завдання до них
Завдання 22 – 30 стосуються міркувань, що містяться в невеликих текстах. Для виконання завдань варто виходити з позиції здорового глузду, тобто не робити неправдоподібних, зайвих або не сумісних із висловленими в текстах припущень. Усі завдання мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких ОДИН правильний. На деякі завдання можна дати більш ніж одну відповідь. У цьому випадку оберіть найкращу, тобто той варіант, який найбільш точно й повно відповідає на питання. Правильний, на Вашу думку, варіант відповіді позначте в бланку згідно з інструкцією.

ЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ

СЕКЦІЯ 3

Перейдіть до наступної секції за вказівкою інструктора

ПОВЕРТАТИСЯ ДО ЦІЄЇ СЕКЦІЇ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ЧАСУ РОБОТИ НАД НЕЮ НЕ МОЖНА!


Кількість завдань –10

Час виконання –20 хвилин

 

Вчасно заповнюйте бланк відповідей! Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк. Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

 

 

22.Часто можна помітити, що домашні тварини певною мірою схожі на своїх господарів. Психологи пояснюють це тим, що люди, як правило, обирають домашню тварину, яка або зовнішністю, або поведінкою схожа на них. Крім того, живучи в одному просторі, тварина та її господар пристосовуються одне до одного, набуваючи рис подібності.

 

Яке з поданих нижче міркувань найбільше наближене до наведеного міркування?

 

АСтуденти, які отримують однакові результати на вступних іспитах, а надалі під час навчання товаришують, як правило, отримують однакові оцінки на іспитах.

БДеякі планети мають супутники, постійно обернені до них одним боком (наприклад, Земля й Місяць, Плутон і Харон). Згідно із сучасними астрономічними теоріями, такий феномен виникає в процесі еволюції систем «планета – супутник» завдяки приливному тертю за умови, що ці небесні тіла мають сумірну масу.

ВВідомий дресирувальник кішок Юрій Куклачов не бере свою трупу в зарубіжні гастролі, а в кожній країні готує нових артистів з обраних довільно кошенят у віці до двох тижнів. Секрет успішної підготовки майбутніх хвостатих артистів цирку полягає в умінні спостерігати за ними, розуміти особливості їх характеру й знаходити притаманний кожному талант, який слід розвинути, щоб створити окремий номер або навіть шоу.

ГВідкриття часто виникають на стику різних теорій: погляд на явище з точки зору різних теорій дає кумулятивний ефект, який уможливлює отримання нових результатів.

ДПомічено, що кожен народ із-поміж близьких сусідів схильний активно взаємодіяти лише з деякими. Культури цих народів зазнають суттєвих взаємних впливів, унаслідок чого взаємозбагачуються й із часом набувають багатьох спільних рис. 

 

23.Найкращі дитячі книжки моделюють життя. Так, у «Пригодах Буратіно», як в енциклопедії, зібрані типові обставини й характери, подобу яких людина може знайти в реальному житті: тато Карло й Буратіно, Карабас Барабас і Мальвіна, пудель Артемон і доберман-пінчер, лисиця Аліса й кіт Базиліо. Ці характери залишаються з людиною впродовж усього її життя, хоча їх сприйняття динамічно змінюється разом із розвитком особистості.

 

Який з наведених фрагментів найбільш логічно завершує твердження: «Дорослим варто читати й обговорювати дитячі книжки разом із дітьми й онуками, оскільки це…»?

 

Адозволяє дітям опрацювати різні моделі поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях.

Бсприяє розвитку критичного мислення через аналіз сюжетних ліній і поведінки героїв.

Вдопомагає дорослим переглянути власні усталені погляди завдяки спостереженням за дитячою рефлексією тих самих сюжетів.

Гсприяє формуванню спільної системи цінностей різних поколінь і водночас дозволяє дорослому по-іншому подивитися на відоме.

Днадає дорослим можливість передати дітям й онукам власний досвід сприйняття типових життєвих ситуацій, з якими вони будуть стикатися у своєму житті.

 

 

24.Видатний психолог і психіатр В.М. Бехтерєв уважав, що тільки 10 % людей доживають свого віку при здоровому глузді, тоді як інші 90 % не напружують сповна свій мозок, формуючи власні погляди за стереотипами, набутими впродовж життя.

 

Яке з наведених нижче міркувань НАЙМЕНШ подібне до висловленої В.М. Бехтерєвим позиції?

АТільки той юрист, який постійно читає професійну літературу, вивчає рішення вищих судових інстанцій, може ефективно працювати в умовах частих законодавчих змін і вирішувати будь-які правові питання складного сьогодення.

БПсихологи рекомендують для успішності кар’єри регулярно (орієнтовно кожні п’ять років) змінювати характер своєї діяльності, оскільки це сприяє розвиткові творчого потенціалу особистості й дозволяє їй ефективно застосовувати накопичений досвід у нових справах.

ВБути інакшим, бути оригінальним, вирізнятися серед інших осьзапорука успіху в сучасному різноманітному світі, де для кожного знайдеться своє заняття. Це головний урок, який повинен засвоїти кожен.

ГНауковці й артисти як правило, мають тривалу творчу біографію завдяки тому, що характер їх діяльності сприяє неминущому пошуку нових ідей, переосмисленню усталених поглядів, постійним сумнівам і набуттю нових уявлень і переконань.

ДУважне й вдумливе спілкування дорослих із дітьми збагачує не тільки дітей, але й дорослих, оскільки кожна дитина талановита й творча від природи, інакше вона б не змогла за перші роки свого життя опанувати безліч умінь.

 

25.У наш час поширеною є думка, що використання комп’ютерів на уроках математики призведе до інтелектуальної деградації учнів. Так само на початку ХХ століття звучало багато критики з приводу масового поширення автомобілів, які буцімто могло призвести до фізичної немочі людини. Отже, на нас, імовірно, чекає лише зміна характеру інтелектуальної діяльності людини, а не її занепад.

 

У якій ролі використовується в наведеному міркуванні посилання на ситуацію з критикою масового поширення автомобілів у минулі часи?

 

Апідтвердження думки про те, що інтелектуальний розвиток учнів, якому сприяє традиційне розв’язування задач на уроках математики за допомогою ручки й паперу, гальмується використанням комп’ютерів

Білюстрації висунутої загальної гіпотези, що технічний прогрес не стимулює інтелектуальний розвиток людини

Вприкладу частотності змін у бутті людини внаслідок зростання технологічної потужності людства, які не призвели до фізичної деградації людини

Гспростування того, що побоювання щодо гальмування інтелектуального розвитку учнів через використання комп’ютерів на уроках математики є необґрунтованим

Даргументу, що спростовує чинність сучасної критики комп’ютеризації навчання за аналогією до ситуації в минулому

 

 

26.Супротивники участі України в міжнародному дослідженні PISA, яке оцінює ступінь підготовленості школярів 15-річного віку з математики, природничих наук і мови, мотивують свою позицію тим, що такі дослідження неправильно орієнтують учнів і вчителів у навчанні, підміняючи високу ідею пошуку істини в пізнанні банальним прагненням отримати високу позицію в рейтингу за результатами тестування. Натомість прихильники участі України в дослідженні PISA, заперечуючи міркування супротивників участі в проекті, стверджують, що…

Яке з наведених нижче тверджень найбільш логічно завершує аргумент прихильників дослідження PISA?

 

Ависококваліфіковані фахівці для дослідження PISA готують такі завдання, які спонукають учасників проводити самостійно мікродослідження й робити власні маленькі відкриття.

Б75 % завдань тестів PISA є завданнями відкритого типу, що передбачають розгорнуту аргументацію відповіді, яка перевіряється кваліфікованими екзаменаторами.

Вучасть у дослідженні PISA бере лише 1 % школярів у віці 15 років, що не може суттєво впливати на систему освіти.

Гучасть у дослідженні PISA дозволяє подивитися на систему освіти збоку, оцінити її стан на тлі інших країн, завдяки чому правильно обирати напрямки вдосконалення системи освіти України.

ДПольща, яка бере активну участь в дослідженні PISA, спромоглася піднятися в рейтингу цього дослідження до рівня країн-лідерів.

 

 

27. Давньогрецькому мислителю Епікуру належить фраза: «Подяка блаженній натурі за те, що все потрібне зробила неважким, а важке непотрібним».

 

Яке з поданих нижче висловлювань НЕ еквівалентне суті Епікурової думки?

 

АПодяка блаженній натурі за те, що створила все потрібне неважким.

БПодяка блаженній натурі за те, що створила все важке – непотрібним.

ВПодяка блаженній натурі за те, що не створила нічого з потрібного важким.

ГПодяка блаженній натурі за те, що не створила нічого з важкого потрібним.

ДПодяка блаженній натурі за те, що створила все неважке потрібним.

 

 

28.Членами вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата й доктора педагогічних наук можуть бути лише особи, які мають ступінь кандидата або доктора наук. Крім того, не може бути членом вченої ради особа, яка не має вченого звання доцента або професора. Таким чином, Х, який є кандидатом фізико-математичних наук і доктором педагогічних наук, не може бути призначений на посаду вченого секретаря ради, якщо він не має ані вченого звання доцента, ані вченого звання професора.

 

У випадку виконання якої з поданих далі умов, висновок у наведеному тексті буде логічно обґрунтованим?

 

АОсоба з науковим ступенем доктора наук і званням професора має право бути призначеною членом ради із захисту дисертацій.

БТільки ті особи, які мають право бути членами ради із захисту дисертацій, можуть бути затверджені на посаді секретаря вченої ради

ВСтупінь доктора наук не є необхідною умовою для затвердження на посаді секретаря вченої ради.

ГЯкщо Х має вчене звання професора, то він може бути затверджений на посаді секретаря вченої ради.

ДНаукова спеціальність Х відповідає спеціалізації вченої ради.

 

29.Ідеалісти, стверджуючи, що люди не народжуються недобрими, а стають такими під впливом створених ними ж самими недосконалих інституцій, помиляються, тому що не розуміють реального взаємозв’язку між сутністю людей та тих інституцій, що ними створені. Зрештою, будь-яка інституція є лише зібранням людей.

 

Яке з поданих нижче тверджень, якщо воно істинне, є підґрунтям для міркування соціолога?

 

АЛюди, які в установі діють спільно, можуть зробити більше добра або зла, ніж люди, які діють окремо.

БІнституції, створені людьми, є недосконалими.

ВЛюдська істота за своєю сутність не є ідеальною.

ГІнституції, що створюються суспільством, є найнадійнішими захисниками громадських цінностей.

ДЦіле не визначається властивостями своїх складових.

 

30.Століття у вимірі буття людства в певному сенсі схожі на життя людини. Наприкінці кожного століття людство поводиться з ним так, як людина наприкінці свого земного існування поводиться зі своїм життям. Інакше кажучи, так само, як люди у свої останні роки витрачають багато часу на ревізію подій свого життя, людство наприкінці століття…

 

Який із поданих далі фрагментів найбільш логічно завершує наведене вище міркування?

 

Аностальгійно згадує його як найкращу епоху свого існування.

Бпобоюється, що його власне існування добігає кінця.

Вфокусується на тому, що принесе йому наступне століття.

Гвпадає в дитинну ейфорію й намагається пережити минуле знову.

Даналізує здобутки й нещасливі моменти століття, що минає.

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 87; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.184.33
Генерация страницы за: 0.022 сек.