Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ ТА ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ СУЧАСНОСТІ

 

1. Поняття, роль та задачі адвокатури.

2. Принципи діяльності адвокатури в Ураїні та світі.

3. Зародження та особливості інституту адвокатури у Стародавній Греції.

4. Виникнення та розвиток адвокатури у Римі (період імперії та республіканський період).

5. Характеристика адвокатури періоду раннього та пізнього Середньовіччя.

6. Порівняльного аналізу становлення інституту адвокатури у сучасних європейських країнах: Великобританія, Франція, Німеччина.

7. Правове положення адвокатів у правових системах світу.

8. Статус іноземних адвокатів у сучасних країнах світу

9. Поняття професійної етики адвоката, її зміст та значення.

10. 3агальні правила для адвокатів країн європейського співтовариства.

11. Адвокатська таємниця та адвокатська недоторканість.

12. Організація роботи адвокатури України.

13. Адвокат у кримінальному процесі України.

14. Представницство адвоката у цивільному процесі України.

15. Право на правову допомогу за правом Європейської Конвенції.

16. Правовий статус адвоката у Європейському Суді з прав людини.

17. Діяльність адвоката на різних стадіях процесу Європейського Суду з прав людини.

18. Характеристика законодавства про адвокатуру країн Європейського союзу.

19. Особливості допуску до адвокатської діяльності у США та Великобританії.

20. Кодекс професійної етики США. Порівняльна характеристика з європейськими стандартами.

21. Становлення інституту адвокатури у США.

22. Організація адвокатури США.

23. Правовий статус адвоката у США.

24. Правове положення іноземних адвокатів у США.

25. Роль адвоката-захисника у системі кримінального судочинства США.

26. Американська Асоціація адвокатів, її структура та повноваження.

27. Умови набуття адвокатської професії; допуск до адвокатської практики у США.

28. Особливості організації та діяльності адвокатури Об’єднаного Королівства Великобританії.

29. Умови набуття адвокатської професії у Великобританії.

30. Розподіл функцій між адвокатами, правовий статус соліситорів та баристерів.

31. . Позитивні та негативні аспекти розподілу функцій між адвокатами у Великобританії.

32. Адвокат у кримінальному процесі Королівства Великобританії.

33. Адвокат у цивільльному процесі Королівства Великобританії.

34. Права та обов'язки адвоката за законодавством Німеччини та Франції.

35. Особливості допуску до адвокатської діяльності у Німеччині та Франції: порівняльний аспект.

36. Організація адвокатури Німеччини.

37. Правовий статус адвоката у Німеччині, його професійні права та обв'язки.38. Спеціалізовані адвокати Німеччини.

39. Юридична освіта та допуск до адвокатської діяльності у Німеччині.

40. Адвокат у кримінальному процесі Німеччини.

41. Поняття та зміст професійної етики адвоката за законодавством Франції.

42. Структура адвокатури Франції та організаційні форми її діяльності.

43. Адвокат у кримінальному процесі Франції.

44. Умови необхідні для допуску до адвокатської діяльності та система юридичної освіти Франції.

45. Оплата правової допомоги адвокатів у Франції, надання безоплатної правової допомоги.

46. Представницство адвоката у цивільному процесі Франції.

47. Порівняльно-правовий аналіз основних інститутів адвокатури у країнах Євросоюзу.

48. Надання адвокатом безоплатної правової допомоги у країнах Європи.

49. Правове положення адвоката в Європейському суді з прав людини.

50. Процесуальні основи діяльності та вимоги до адвоката в Європейському суді з прав людини.

51. Підготовка та проведення справи в Європейському суді з прав людини

52. Особливості оплати юридичної допомоги адвоката-представника в Європейському суді з прав людини.

53. Участь адвоката у Європейському суді з прав людини.

54. Історія виникнення і розвитку адвокатури в Україні.

55. Правові та організаційні засади діяльності адвокатури в Україні

56. Правові основи діяльності Спілки адвокатів України.

57. Реформування адвокатури в незалежній Українї, шляхи її подальшого розвитку.

58. Етика поведінки адвоката з клієнтом,судові дебати.

59. .Вимоги та набуття статусу адвоката.Помічник адвоката, його правове положення за законодавством України.

60. Міжнародні нормативні акти, які регламентують адвокатську діяльність.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 80; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.197.86
Генерация страницы за: 0.006 сек.