Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Державно-правове регулювання діяльності на страховому ринку України здійснюють також органи законодавчої, виконавчої та судової влади
У зв'язку з демонополізацією страхування в Україні органи державної влади й управління не здійснюють безпосереднього керівництва страховою діяльністю. До їхньої компетенції входить створення правового середовища для страхового ринку шляхом прийняття та видання законів, постанов, інструкцій та інших нормативних актів, а також здійснення контролю та нагляду за дотриманням законодавства у сфері страхування.

До таких органів належать: Кабінет Міністрів України, Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Президент України; Указ, Положення від 23.11.2011 № 1070/2011, Міністерство фінансів України.

До системи органів регулювання входять ще: Національний банк України, який здійснює валютне регулювання, Державна податкова адміністрація України — податкове регулювання, Антимонопольний комітет — антидемпінгове та антимонопольне регулювання, Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва — регуляторна політика, Фонд державного майна України — управління частками державного майна, Господарський суд — розгляд спірних питань у страхуванні.

Відповідно до Закону України "Про страхування" (2001), інститутами-регуляторами, що здійснюють інституційно-правове регулювання на страховому ринку, визнані Ліга страхових організацій України, Моторне (транспортне) страхове бюро України, Авіаційне страхове бюро, Морське страхове бюро. Національний ядерний страховий пул.

 
Ліцензування страхової діяльності та контроль за її проведенням Ліцензування страхової діяльності є одним із головних методів регулювання процесу формування страхового ринку. Основним призначенням ліцензування є перевірка підготовленості страхової компанії до проведення страхової діяльності. Ліцензування страхової діяльності здійснюється відповідно до ст. 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку органів ліцензування" № 1698 від 14 листопада 2000 р., на підставі Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених розпорядженням Держфін-послуг 40 від 28 серпня 2003 р. та Змін до Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених розпорядженням Держфінпослуг України №3433 від 25 січня 2005 р. Ліцензування страхової діяльності здійснює , Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Президент України; Указ, Положення від 23.11.2011 № 1070/2011, видаючи ліцензію на проведення конкретних видів страхування та перестрахування. Ліцензії є безстроковими. Для одержання ліцензії страховик подає до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України заяву, до якої додаються відповідні документи.

 2.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 16 жовтня 1998 р. N 1642
Київ


Про затвердження Порядку та умов обов'язкового
страхування медичних працівників та інших осіб
на випадок інфікування вірусом імунодефіциту
людини під час виконання ними професійних
обов'язків, а також на випадок настання у
зв'язку з цим інвалідності або смерті від
захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції,
і переліку категорій медичних працівників та
інших осіб, які підлягають обов'язковому
страхуванню на випадок інфікування вірусом
імунодефіциту людини під час виконання ними
професійних обов'язків, а також на випадок
настання у зв'язку з цим інвалідності або
смерті від захворювань, зумовлених розвитком
ВІЛ-інфекції

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 12 жовтня 2002 р. N 1535
Київ

Про затвердження Порядку і правил проведення
обов'язкового авіаційного страхування
цивільної авіації

 

Перша Директива Ради 73/239/ЄЕС
"Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних
положень стосовно започаткування та ведення діяльності
прямого страхування, іншого, ніж страхування життя"
від 24 липня 1973 року

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 94; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.157.81.13
Генерация страницы за: 0.006 сек.