Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

 

1.1. Об'єкт та предмет безпеки життєдіяльності (БЖД), теоретичні положення, основні завдання науки про безпеку людини

 

Безпека як наукова категорія вивчається в багатьох галузях науки. На сучасному етапі розвитку суспільства постала потреба у формуванні самостійного наукового напряму «безпека життєдіяльності населення», у рамках якого отримали б теоретичне обґрунтування напрями, способи і методи здійснення управлінської діяльності щодо забезпечення безпеки.

Спроби визначити, що таке безпека сьогодні, надзвичайно широко розповсюджені. Програма розвитку ООН (UNDP) виробила наступне визначення безпеки людини: «Безпека людини має два головних аспекти. По-перше, вона означає безпеку від таких хронічних загроз, як голод, хвороба і репресії; по-друге - захист від раптових і шкідливих руйнівних подій в умовах повсякденного життя, - чи то вдома, на роботі або в суспільстві. Такі загрози можуть існувати на всіх рівнях національного буття та розвитку...»

«Список загроз для безпеки людини довгий, але найповніше він може бути розкритий декількома наступними головними категоріями:

· економічна безпека;

· безпека харчування;

· безпека здоров’я;

· екологічна безпека;

· особиста безпека;

· суспільна безпека;

· політична безпека».

15 травня 2002 р. була прийнята декларація «Про право людини на безпеку» на 6-ій Всесвітній конференції із запобігання й управління ушкодженнями, яка відбулася в Монреалі (Канада). Декларація дає наступне визначення безпеки людини (стаття 2):

«Безпека - це стан, у якому небезпека та умови, які ведуть до фізичного, психологічного або матеріального збитку, контролюються для того, щоб зберегти здоров’я і добробут індивідів та суспільства.

Але безпека не визначається як повна відсутність небезпеки. Об’єкт цієї декларації – не ліквідація всіх небезпек, а скоріше їх контроль для того, щоб захистити здоров’я і добробут індивідів та суспільства».

Небезпека - основ­ний чинник негативного впливу на людину та життєве середовище, і саме її властивостями визначається безпека життєдіяльності. Тому вивчення небезпек є основним завданням предмету «Безпека життєдіяльності».

Життєдіяльність - це регульований стан навколишнього середовища, при якому, згідно із чинним законодавством, нормами і нормативами, забезпечується комфортна безпечна взаємодія людини з його компонентами, запобігання погіршенню екологічної обстановки, умов і охорони праці, виникненню небезпеки та дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Безпека життєдіяльності – стан діяльності, при якому з визначеною ймовірністю виключений прояв небезпеки як у виробничій, так і невиробничій сфері з урахуванням взаємного впливу навколишнього середовища, людини та суспільства.

Структура життєдіяльності як складної системи, включає у свій склад людину (населення), природне та штучне середовище життя, сферу діяльності людей. Відноситься до категорії складних глобальних структур (середовище – людина – діяльність).

Основою життєдіяльності є чинники і параметри навколишнього середовища (сонця, повітря, води, ґрунту, біосфери) та штучного середовища життя (житлові та виробничі будівлі, споруди, транспортні та повітряні комунікації, системи забезпечення енергоресурсами, продуктами харчування) і багато іншого, що створено руками людини для забезпечення життя.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Формирование тоталитарной системы в СССР в 20-30гг | За походженням негативні чинники поділяють на активні, пасивно-активні та пасивні
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 516; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.