Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Розподіл електромагнітних випромінювань

Електромагнітні чинники

Земля постійно перебуває під впливом електромагнітних полів, які випромінюються Сонцем. Це електромагнітне випромінювання включає в себе інфрачервоне (ІЧ), видиме ультрафіолетове (УФ), ренгенівське та γ – випромінювання. Інтенсивність випромінювання змінюється періодично, а також швидко та різко збільшується при хромосферних спалахах. Весь діапазон електромагнітного випромінювання відомого у природі та використовуваного людиною можна поділити за довжиною хвилі та частотою (табл. 3.1.).

Таблиця 3.1.

Довжина, м Частота, Гц Найменування хвиль
106-104 3∙102-3∙104 Наддовгі
104-103 3∙104-3∙105 Довгі (радіохвилі)
103-102 3∙105-3∙106 Середні (радіохвилі)
102-101 3∙106-3∙107 Короткі (радіохвилі)
101-10-1 3∙107-3∙109 Ультракороткі
10-1-10-2 3∙109-3∙1010 Телебачення (НВЧ)
10-2-10-3 3∙1010-3∙1011 Радіолокація (НВЧ)
10-3-10-6 3∙1011-3∙1014 Інфрачервоне випромінювання
10-6-10-7 3∙1014-3∙1015 Видиме світло
10-7-10-9 3∙1015-3∙1017 Ультрафіолетове випромінювання
10-9-10-12 3∙1017-3∙1020 Рентгенівське випромінювання (м’яке)
10-12-10-14 3∙1020-3∙1022 Гамма-випромінювання (тверде)
≤10-14 ≥3∙1022 Космічні промені

 

Людина значний час знаходиться під впливом штучних полів, створених електронними системами та системами електропостачання. Без них дуже важко уявити сучасний світ, а тим більше завтрашній. Телевізор, відео система, комп’ютер, мобільний та радіотелефон, мікрохвильова піч - це далеко не повній перелік технічних пристроїв, з якими людина постійно взаємодіє. Електропостачання в будинках та в службових приміщеннях павутиною проводів оточує людину. Ці поля виявилися надзвичайно небезпечними для здоров’я людини. Колись вважалося, що основним уразливим фактором є рівень енергії полів. Проте виявилося, що електромагнітні поля, створювані технічними системами, можуть бути небезпечними для здоров’я навіть тоді, коли вони в сотні разів слабші від природного поля Землі. Механізм дії низькоінтенсивного електромагнітного опромінення на біологічні системи сучасна наука ще не розкрила, але медиками вже встановлені факти існування надзвичайно серйозної небезпеки про що свідчить статистика захворюваності.Електромагнітне поле, створене джерелами, характеризується неперервним розподілом у просторі, здатністю поширюватись зі швидкістю світла, діяти на заряджені частинки і струми, внаслідок чого енергія поля перетворюється в інші види енергії.

У діапазонах високих і надвисоких (НВЧ) частот (30 кГц–300 МГц) працюють радіомовні та телевізійні станції, які розташовані, як правило, у місцях великої концентрації населення. Діапазон частот 900—1800 МГц використовується в системі стільникового мобільного зв’язку. Для запобігання захворюваням, які виникають під впливом електромагнітного поля, «Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання», № 239-96 встановлені допустимі норми, якими допускається розміщення базових станцій та їх антен на дахах житлових, громадських та інших будинків за умови, що рівень електромагнітного випромінювання на території населених місць, у приміщеннях житлових і громадських будинків, лікувально-профілактичних, дошкільних і шкільних закладів, на спортивних і дитячих майданчиках не перевищуватиме 2,5 мкВт/см2 або 3 В/м.

Ступінь впливу електромагнітних випромінювань на організм людини залежить від діапазону частот, інтенсивності, тривалості опромінення, характеру випромінювання, режиму опромінення, розмірів поверхні тіла, яка опромінюється, та індивідуальних особливостей організму. Внаслідок дії електромагнітного поля можливі як гострі, так і хронічні ураження, порушення в системах і органах, функціональні зсуви в діяльності нервово-психічної, серцево-судинної, ендокринної, кровотворної та інших систем. Симптоми шкідливої дії: головний біль, підвищена втомлюваність, розладнання сну, роздратованість, болі в кінцівках, задишка, збільшена частота серцебиття, а в окремих випадках - нервово-психічні захворювання, випадання волосся, ламкість нігтів та ін.

Активність впливу електромагнітного поля різних діапазонів частот значно зростає з ростом частоти і дуже серйозно впливає у НВЧ діапазоні. На цих частотах викликається змінна поляризація молекул і атомів, які складають клітини, внаслідок чого відбувається небезпечний нагрів. Надмірне тепло може нанести шкоду як окремим органам, так і всьому організму людини. Особливо шкідливий перегрів таких органів, як очі, мозок, нирки тощо

Для попередження негативного впливу на людей електромагнітного випромінювання ще на стадії проектування повинне бути забезпечене таке взаємне розташування опромінювальних та опромінюваних об'єктів, яке б зводило до мінімуму інтенсивність опромінення. Потрібно зменшити імовірність проникненя людей у зони з високою інтенсивністю електромагнітних полів, скоротити час перебування під опроміненням. Потужність джерел випромінювання мусить бути мінімально потрібною.

Зменшення потужності електромагнітного поля можна досягти шляхом збільшення віддалі між джерелом випромінювання і місцем перебування людини; зменшенням потужності випромінювання генератора, а також розміщенням відбивального та поглинального екранів між джерелом і людиною; застосуванням індивідуальних засобів захисту.

Найефективнішим є встановлення екранів, які бувають відбивальні та поглинальні. Відбивальні екрани виготовляють із металів - добрих провідників теплоти (мідь, латунь, алюміній, сталь). До радіопоглинальних матеріалів відносяться листи гуми, поролону або волокнистої деревини, яка просякнута відповідним розчином, феромагнітні пластини.Для індивідуального захисту від радіочастот застосовують спецодяг з металізованої тканини та шоломи. Очі захищають окулярами з металізованим склом або дротяною сіточкою.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 266; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.